Bedrijfsoverdracht en meststoffenwet

Er is voor RVO sprake van een bedrijfsoverdracht wanneer bedrijfsactiviteiten worden overgedragen naar een ander KvK-nummer. Een bedrijfsoverdracht per 1 januari heeft voor de Meststoffenwet weinig gevolgen. Echter wanneer het bedrijf lopende het jaar wordt overgedragen, wordt het lastiger.

 

Overdracht naar nieuw bedrijf

Vindt een bedrijfsoverdracht naar een nieuw bedrijf plaats lopende het jaar? Dan is het voor de Meststoffenwet, in bepaalde situaties, mogelijk een gezamenlijke berekening te maken. De melkveefosfaatreferentie mag echter maar één keer worden meegerekend.

 

Grondgebondenheid

Voor de grondgebondenheid is het eigenlijk niet mogelijk om een gezamenlijke berekening te maken.

 

Overdracht bestaand bedrijf

Bij een overdracht naar een bestaand bedrijf is een gezamenlijke berekening lastiger. En ook minder inzichtelijk. Immers beide bedrijven hebben hun eigen productie, plaatsingsruimte, mest aan- of afvoer en eigen referenties. Het is verstandig om in dit geval twee afzonderlijke berekeningen te maken. Ieder bedrijf gebruikt daarbij haar eigen referenties. Wel kan, indien nodig, plaatsingsruimte worden ‘overgedragen’. Hiervoor dienen goede afspraken te worden gemaakt.

 

Controle

Bij controle en handhaving zullen RVO en NVWA rekening houden met de gemaakte afspraken. Als één van de partijen zich niet aan de gemaakt afspraken houdt, zal RVO de bedrijven afzonderlijk beoordelen op basis van de feitelijke situatie. Dat geldt ook als niet aan de voorwaarden is voldaan.

 

!

Heeft u te maken met een bedrijfsoverdracht naar een bestaand bedrijf lopende het jaar? Maak dan goede afspraken over de plaatsingsruimte voor de gebruiksnormen, grondgebondenheid en mestverwerking. Leg deze afspraken altijd schriftelijk vast!

 

Thanks!

Op zoek naar een nieuwe uitdaging?

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar nieuwe medewerkers.

Bekijk hier alle vacatures.