Berekening melkprijs voor begrotingen gewijzigd

Wordt er voor u een lange termijn begroting opgesteld? Of wordt er een aanvraag Garantstelling Landbouw of bijstandregeling voor zelfstandigen (BBZ) aangevraagd? Dan is het goed om te weten, dat de voor u ingecalculeerde, bedrijfsspecifieke melkprijs voortaan anders wordt bepaald.

 

Geen formule meer

Tot op heden werd de bedrijfsspecifieke melkprijs bepaald aan de hand van een formule. Hier wordt nu van afgezien, omdat er steeds meer variabelen van invloed zijn op de door u gerealiseerde melkprijs. Denk aan zaken zoals kwaliteit, Focus Planet, weidegang, melksamenstelling, afnemer e.d.

 

Nieuwe manier

Bij de nieuwe manier wordt eerst uw gemiddelde melkprijs over minimaal de afgelopen 3 jaar bepaald. Deze wordt vergeleken met de gemiddelde LEI-referentieprijzen over dezelfde periode. De geconstateerde afwijking wordt gecorrigeerd op de verwachte lange termijn melkprijs.

 

Lange termijn melkprijs

De verwachte lange termijn melkprijs is opnieuw vastgesteld op € 34,50 per 100 kg melk. Deze prijs is gelijk aan de prognose uit 2015. De melkprijs is inclusief alle contante nabetalingen en toeslagen die tot uiting komen in de kasstroom, maar exclusief bijschrijvingen ledenrekening.

 

 

!

De manier waarop uw bedrijfspecifieke melkprijs voor de lange termijn wordt bepaald, is gewijzigd. Bij een nieuwe lange termijn begroting, een Garantstelling landbouw of een bijstandsregeling voor zelfstandige (BBZ) dient hiermee rekening te worden gehouden.

 

Thanks!

Op zoek naar een nieuwe uitdaging?

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar nieuwe medewerkers.

Bekijk hier alle vacatures.