Geen harde grens hoeveelheid zaaizaad EA-vanggewas

Binnenkort start de zaai van vanggewassen in het kader van het Ecologisch aandachtsgebied (EA). Hierbij dient u te zorgen dat de bodem ‘zichtbaar bedekt’ is met een vanggewas. Het is niet meer verplicht om minimaal 75% van de aanbevolen hoeveelheid zaaizaad te gebruiken. Om discussie te voorkomen, is dit wel ons advies.

 

Hoeveelheid zaaizaad

Om te voldoen aan de voorwaarden van een EA-vanggewas moet de bodem zichtbaar bedekt zijn met een vanggewasof moet er minimaal 75% van de aanbevolen hoeveelheid zaaizaad zijn gebruikt.

 

‘Zichtbaar bedekt’

Afhankelijk van de zaaiomstandigheden is het mogelijk om met minder zaaizaad een ’zichtbaar bedekte’ bodem te realiseren. Bedenk wel dat ‘zichtbaar bedekt’ een subjectief criterium is. Bij controles kan dit leiden tot discussie.

 

Geen discussie bij 75% aanbevolen hoeveelheid

Als u aan kunt tonen dat u minimaal 75% van de aanbevolen hoeveelheid zaaizaad heeft gebruikt, loopt u niet het risico dat de bedekking van de bodem als onvoldoende wordt beoordeeld. U kunt immers aantonen dat u voldoende zaaizaad heeft gebruikt. Hiermee kunt u een korting voorkomen.

 

Geldt voor alle soorten vanggewassen

De aanpassing t.a.v. de hoeveelheid zaaizaad geldt voor alle vanggewassen in het kader van vergroening, dus ook voor vanggewassen t.b.v. aaltjesbestrijding en onderzaai van gras.

 

!

De minimale zaaizaadhoeveelheid voor vanggewassen voor vergroening is komen te vervallen. Om bij een eventuele controle discussie over de bedekking van het vanggewas te voorkomen, adviseren wij om wel minimaal 75% van de aanbevolen hoeveelheid zaaizaad te gebruiken.

 

Thanks!

Op zoek naar een nieuwe uitdaging?

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar nieuwe medewerkers.

Bekijk hier alle vacatures.