Herstelbemesting extreme neerslag

Heeft u te kampen gehad met extreme neerslag en wilt u om deze reden extra stikstof bemesten? U kunt onder voorwaarden gebruikmaken van een hogere stikstofgebruiksnorm: de zogenaamde ‘herstelbemesting’. Deze herstelbemesting bedraagt 25% van de normale stikstofgebruiksnorm.

 

Voorwaarden

U mag de extra stikstofgebruiksnorm toepassen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • Er is in één etmaal op het betreffende perceel meer dan 50 mm regen gevallen of in twee opeenvolgende etmalen meer dan 60 mm.

  • De te verwachten financiële opbrengst van het gewasperceel is zonder bijbemesten tenminste 25% lager.

  • De neerslag en de te verwachten opbrengstderving is vastgesteld door een geregistreerd schade-expert.

  • De schade-expert heeft een rapport opgesteld. Uit dit rapport blijkt ook de ligging en de oppervlakte van het perceel.

  • U meldt de bijbemesting vooraf bij RVO.

 

Geregistreerd schade-expert

De schade-expert, die u inschakelt, moet geregistreerd staan (NIVRE, NVAE of VRT) en/of verbonden zijn aan een schadeverzekeringsmaatschappij die is opgenomen in een vergunningenregister van de Nederlandse Bank (DNB) of de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Vraag uw verzekeraar naar een schade-expert die aan de voorwaarden voldoet.

 

Maximaal 25% extra

Indien aan de voorwaarden wordt voldaan, mag een 25% hogere stikstofgebruiksnorm voor de oppervlakte van de betreffende gewaspercelen worden toegepast. De extra bemesting mag alleen in de vorm van kunstmest.

 

 

!

Moet u als gevolg van extreme regenval meer stikstof strooien dan de gebruiksnorm? Bekijk dan of u voldoet aan de regeling ‘herstelbemesting’, laat dan een schaderapport opstellen en meld de extra gift bij RVO.

 

Thanks!

Op zoek naar een nieuwe uitdaging?

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar nieuwe medewerkers.

Bekijk hier alle vacatures.