Herstelbemesting extreme neerslag

Heeft u te kampen gehad met extreme neerslag en wilt u om deze reden extra stikstof bemesten? U kunt onder voorwaarden gebruikmaken van een hogere stikstofgebruiksnorm: de zogenaamde ‘herstelbemesting’. Deze herstelbemesting bedraagt 25% van de normale stikstofgebruiksnorm.

 

Voorwaarden

U mag de extra stikstofgebruiksnorm toepassen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • Er is in één etmaal op het betreffende perceel meer dan 50 mm regen gevallen of in twee opeenvolgende etmalen meer dan 60 mm.

  • De te verwachten financiële opbrengst van het gewasperceel is zonder bijbemesten tenminste 25% lager.

  • De neerslag en de te verwachten opbrengstderving is vastgesteld door een geregistreerd schade-expert.

  • De schade-expert heeft een rapport opgesteld. Uit dit rapport blijkt ook de ligging en de oppervlakte van het perceel.

  • U meldt de bijbemesting vooraf bij RVO.

 

Geregistreerd schade-expert

De schade-expert, die u inschakelt, moet geregistreerd staan (NIVRE, NVAE of VRT) en/of verbonden zijn aan een schadeverzekeringsmaatschappij die is opgenomen in een vergunningenregister van de Nederlandse Bank (DNB) of de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Vraag uw verzekeraar naar een schade-expert die aan de voorwaarden voldoet.

 

Maximaal 25% extra

Indien aan de voorwaarden wordt voldaan, mag een 25% hogere stikstofgebruiksnorm voor de oppervlakte van de betreffende gewaspercelen worden toegepast. De extra bemesting mag alleen in de vorm van kunstmest.

 

 

!

Moet u als gevolg van extreme regenval meer stikstof strooien dan de gebruiksnorm? Bekijk dan of u voldoet aan de regeling ‘herstelbemesting’, laat dan een schaderapport opstellen en meld de extra gift bij RVO.