Stikstofnormen voor biologische bedrijven stijgen (fors)

De stikstofproductienormen die biologische bedrijven moeten gebruiken, stijgen fors per 1 januari 2017. Dit is omschreven in een ontwerpregeling. De reden is dat de huidige normen gedateerd zijn. De voorgestelde normen zijn afkomstig van nieuwe wetenschappelijke inzichten.

 

Max. 170 kg N/ha

Biologische bedrijven mogen maximaal 170 kg N/ha gebruiken. Of uw bedrijf hieraan voldoet, is mede afhankelijk van de stikstofproductie van uw dieren. De stikstofproductie wordt bepaald op basis van stikstofproductienormen per dier.

 

Gewijzigde normen

Alle biologische normen (SKAL) wijzigen per 1 januari 2017. Daarnaast gelden vanaf 2017 voor bepaalde diersoorten (o.a. graasdieren m.u.v. melkgeiten) geen SKAL-normen meer, maar de normen uit de Meststoffenwet.

 

Biologische normen

Voor onderstaande diercategorieën gelden vanaf 1 januari 2017 de gewijzigde SKAL-normen:

  • Pluimvee: Leghennen, ouderdieren en vleeskuikens.

  • Varkens (excl. dekberen).

  • Melkgeiten.

 

Normen uit de Meststoffenwet

Voor overige dieren zijngeen aparte biologische normen meer opgenomen. Hiervoor gelden voortaan normen uit de Meststoffenwet. Dit geldt o.a. voor:

  • Rundvee.

  • Schapen, konijnen en geiten ( excl. melkgeiten).

  • Pluimvee (excl. leghennen, ouderdieren en vleeskuikens).

  • Dekberen.

 

Gevolgen

Met deze wijziging is de kans groot, dat in uw situatie meer mest afgevoerd moet worden of meer grond beschikbaar moet komen. Alleen als u geen of weinig grond in gebruik heeft (bijv. een biologische varkenshouder), zijn de gevolgen beperkt, omdat u toch al bijna al uw mest moet afvoeren.

 

 

!

Heeft u een biologisch bedrijf en wilt u weten wat de gevolgen zijn van de gewijzigde normen? Reken uw situatie door of laat ons dit voor u doen.

 

Thanks!

Op zoek naar een nieuwe uitdaging?

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar nieuwe medewerkers.

Bekijk hier alle vacatures.