Vrijstelling scheurverbod bij waterschade

Door de overvloedige regenval geldt voor heel Nederland een tijdelijke vrijstelling voor het scheuren van grasland op zand- en lössgrond. Er gelden wel enkele voorwaarden.

Voorwaarden

Is de verwachte opbrengst van het grasland door wateroverlast tenminste 25% lager dan in een jaar zonder wateroverlast? En is de beschadigde oppervlakte grasland minimaal 5% van de totale oppervlakte grasland? Dan kan de vrijstelling voor u van toepassing zijn.

Schaderapport

Een geregistreerde schade-expert moet een rapport opstellen. Hieruit moet blijken, dat het perceel aan de gestelde voorwaarden voldoet. Het rapport moet zijn opgesteld voor het moment van de melding.

Melden

Wilt u gebruikmaken van deze vrijstelling? Meld dit dan viamijn.rvo.nl. Dit moet minimaal zeven werkdagen voor het vernietigen, maar uiterlijk 31 augustus.

Herinzaai

U moet het perceel herinzaaien met gras. Herinzaai moet plaatsvinden binnen zeven werkdagen na vernietiging van de graszode. De herinzaai vindt uiterlijk op 15 september plaats.

 

!

Heeft u op grasland schade door overvloedige regenval? Controleer of u in aanmerking komt voor de vrijstelling op het scheurverbod. Vraag uiterlijk 31 augustus vrijstelling aan bijmijn.rvo.nl.