Vrijstelling scheurverbod bij waterschade

Door de overvloedige regenval geldt voor heel Nederland een tijdelijke vrijstelling voor het scheuren van grasland op zand- en lössgrond. Er gelden wel enkele voorwaarden.

Voorwaarden

Is de verwachte opbrengst van het grasland door wateroverlast tenminste 25% lager dan in een jaar zonder wateroverlast? En is de beschadigde oppervlakte grasland minimaal 5% van de totale oppervlakte grasland? Dan kan de vrijstelling voor u van toepassing zijn.

Schaderapport

Een geregistreerde schade-expert moet een rapport opstellen. Hieruit moet blijken, dat het perceel aan de gestelde voorwaarden voldoet. Het rapport moet zijn opgesteld voor het moment van de melding.

Melden

Wilt u gebruikmaken van deze vrijstelling? Meld dit dan viamijn.rvo.nl. Dit moet minimaal zeven werkdagen voor het vernietigen, maar uiterlijk 31 augustus.

Herinzaai

U moet het perceel herinzaaien met gras. Herinzaai moet plaatsvinden binnen zeven werkdagen na vernietiging van de graszode. De herinzaai vindt uiterlijk op 15 september plaats.

 

!

Heeft u op grasland schade door overvloedige regenval? Controleer of u in aanmerking komt voor de vrijstelling op het scheurverbod. Vraag uiterlijk 31 augustus vrijstelling aan bijmijn.rvo.nl.

 

Thanks!

Op zoek naar een nieuwe uitdaging?

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar nieuwe medewerkers.

Bekijk hier alle vacatures.