Gastouder is geen ondernemer

Winst uit onderneming, een bekende term: winst is het totaal aan voordelen dat wordt verkregen uit een onderneming. Daar valt dus ook een zelfstandig uitgeoefend beroep onder. En daarvan is weer sprake als de beroepsoefenaar voldoende zelfstandigheid heeft ten opzichte van zijn opdrachtgevers, regelmatig opdrachten aanneemt en daadwerkelijk ondernemersrisico loopt.

Het concrete voorbeeld
Een gastouder vroeg zich af of de inkomsten die betrokken worden uit het gastouderschap als ondernemingswinst kunnen worden aangemerkt. Voor een juiste beoordeling is beoordeling van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen van belang. Deze stelt strikte eisen aan elk bemiddelingsbureau en elke gastouder. Zo is het bemiddelingsbureau verplicht om een pedagogisch beleidsplan en een risico-inventarisatieplan voor de opvang bij de gastouder op te stellen. Het bemiddelingsbureau moet de naleving van de wet en regelgeving door de gastouder controleren en handhaven. Belangrijk punt in de beoordeling is, dat ouders alleen recht hebben op kinderopvangtoeslag voor gastouderopvang, als de opvang geregeld is door tussenkomst van een geregistreerd bemiddelingsbureau. Het hof oordeelde daarom dat bij de gastouder de voor ondernemerschap vereiste zelfstandigheid ontbreekt, omdat er door de gastouder altijd gewerkt moet worden met een geregistreerd bemiddelingsbureau.

Lang verhaal kort: een gastouder wordt dus niet als ondernemer aangemerkt.

Thanks!

Op zoek naar een nieuwe uitdaging?

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar nieuwe medewerkers.

Bekijk hier alle vacatures.