Vergoeding voor vermindering melkleveranties

Wilt u in aanmerking komen voor de ‘tegemoetkoming vermindering melkproductie’? Dan moet u in het laatste kwartaal van 2016 minder melk leveren dan in het laatste kwartaal van 2015. Ook moet u in juli 2016 nog melk hebben geleverd. Daarnaast moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen.

 

Vergoeding

De vergoeding bedraagt € 0,14 per kg minder geleverde melk. De productie moet minimaal met 1.500 kg worden verminderd. De vergoeding wordt betaald over maximaal 50% van de hoeveelheid melk die in het laatste kwartaal van 2015 is geleverd.

 

Lagere vergoeding bij lagere vermindering

Er wordt alleen een vergoeding uitbetaald voor de daadwerkelijke vermindering. Bij een groot verschil (> 20%) tussen de toegewezen hoeveelheid en de daadwerkelijke vermindering volgt een korting. Het is daarom van belang dat u de minder te leveren melk zo goed mogelijk inschat.

 

Aanmelden

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding moet u zich uiterlijk op 21 september voor 12.00 uur aanmelden bij RVO. Bij deze aanmelding moet u de volgende gegevens indienen:

  • De hoeveelheid melk die u naar verwachting minder levert in het laatste kwartaal van 2016.

  • De hoeveelheid melk die in het laatste kwartaal van 2015 is geleverd, incl. bewijsstukken (overzicht melkfabriek).

  • Een bewijs waaruit blijkt dat u in juli 2016 melk hebt geleverd (overzicht melkfabriek).

 

!

Wilt u een aanvraag indienen? Geef dan een realistische hoeveelheid op, zodat u hier niet op wordt gekort. Meldt u uiterlijk 21 september voor 12.00 uur aan bij RVO.

 

Thanks!

Op zoek naar een nieuwe uitdaging?

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar nieuwe medewerkers.

Bekijk hier alle vacatures.