Wetsvoorstel fosfaatrechten

Houdt u melkvee op 2 juli 2015? Heeft u uw bedrijf niet beëindigd voor 1 januari 2017? Dan worden uw fosfaatrechten vastgesteld op basis van het melkvee dat u op 2 juli 2015 heeft gehouden. Staatssecretaris van Dam heeft afgelopen week het wetsvoorstel gepubliceerd.

Toekennen fosfaatrechten

Uw fosfaatrechten worden vastgesteld op basis van deforfaitaire fosfaatproductie van het melkvee (code 100, 101 & 102) dat u op 2 juli 2015 heeft gehouden.

Benutting fosfaatrechten

Op dit moment biedt het wetsvoorstel (nog) geen ruimte om met de BEX/Kringloopwijzer aan te tonen, dat de fosfaatproductie van de veestapel lager is dan forfaitair. U moet rekenen met de forfaitaire productie.

Generieke afroming

De toegekende rechten worden vanaf 2018 afgeroomd. Mogelijk pakt deze korting hoger uit dan het eerdere streven van maximaal 8%. Het exacte percentage wordt in de loop van 2017 bekendgemaakt. In het wetsvoorstel is opgenomen, dat het percentage voor afroming verlaagd wordt voor bedrijven met melkveefosfaatruimte (‘extensieve bedrijven’). Hoe groot deze verlaging wordt, is nog onbekend.

Korting bij overdracht

Bij de overdracht van fosfaatrechten wordt 10% afgeroomd. Hiervoor zijn wel enkele uitzonderingen opgenomen, zoals overdracht naar een persoon waarmee bloed- of aanverwantschap bestaat in eerste, tweede of derde graad.

Wanneer een bedrijfsoverdracht plaatsvindtvoor 1 januari 2017 en het oorspronkelijke bedrijf beëindigtvoor deze datum, dan wordt geen korting toegepast.

Nog geen exacte duidelijkheid

Het wetsvoorstel moet nog worden besproken in de Tweede kamer. Pas als de wet definitief is, is er zekerheid over deze regelgeving.

 

!

Speelt er een bedrijfsoverdracht naar ‘derden’ voor uw bedrijf? Regel dit zo mogelijk nog voor 1 januari 2017, zodat u niet gekort wordt op uw fosfaatrechten!

 

Thanks!

Op zoek naar een nieuwe uitdaging?

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar nieuwe medewerkers.

Bekijk hier alle vacatures.