Herinnering: Controleer uw referentiegegevens voor de fosfaatrechten

Heeft u uw referentiegegevens voor de toekenning van de fosfaatrechten al gecontroleerd? U kunt dit nog doen tot en met 30 september. Levert u melk? U kunt ook (alsnog) de niet aan de fabriek geleverde melk opgeven.

Belangrijke controle

Het is belangrijk om de referentiegegevens goed te controleren en zo nodig aan te passen. Natuurlijk heeft u na de definitieve toekenning ook de mogelijkheid om officieel bezwaar in te dienen. Echter voorkomen is beter dan genezen. Met de controle kunt u vooraf fouten oplossen en is de kans op een juiste vaststelling groter.

Extra melkproductie

Uw referentiegegevens voor fosfaatrechten worden door RVO o.a. vastgesteld op basis van uw geleverde melk aan een fabriek. ‘Extra’ geproduceerde melk wordt niet meegenomen. Voorbeelden hiervan zijn: melk gevoerd aan kalveren, huisverkoop of zelf verzuivelde melk. Door deze ’extra’ melkproductie valt u mogelijk in een hogere productieklasse en krijgt u meer fosfaatrechten.

Let op gebruiksnormen 2015

De extra melkproductie kan worden meegenomen bij een controle over de gebruiksnormen van 2015. Mogelijk dat door de hogere melkproductie de stikstof- en/of de fosfaatgebruiksnormen 2015 alsnog worden overschreden. Dit kan ook gevolgen hebben voor uw derogatie. Neem dit mee in uw overweging.

Wat vanaf 2017?

Aan de andere kant is het mogelijk dat u verplicht wordt deze ‘extra’ melkproductie vanaf 2017 ook mee moet nemen in uw berekeningen. U kunt dan mogelijk minder melkvee houden binnen de vastgestelde fosfaatrechten. Helaas is hier nog geen duidelijkheid over.

’Extra’ melk doorgeven?

Een eenduidig advies is hierin moeilijk te geven. Maak voor uw bedrijf de afweging of u de melk wel of niet opgeeft. U kunt dit nog doen tot en met 30 september. U moet uw extra productie dan wel aantonen met bewijsstukken of onderbouwen met bijvoorbeeld een berekening.

 

!

Controleer uw referentiegegevens voor de fosfaatrechten en geef eventuele wijzigingen door voor 1 oktober. Overweeg of u uw melkproductie nog wilt wijzigen. Lever dan bewijsstukken aan!

 

 

Thanks!

Op zoek naar een nieuwe uitdaging?

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar nieuwe medewerkers.

Bekijk hier alle vacatures.