Lagere korting bedrijfstoeslag bij afwijkende oppervlakte

Heeft u betalingsrechten aangevraagd op grond die volgens RVO niet subsidiabel zijn? Dan kan dit leiden tot een korting op de uitbetaling van de basispremie en eventueel de toeslag Jonge Landbouwers. Door een aanpassing van de regeling is de korting (fors) verlaagd.

 

Wanneer korting

Wordt uw opgegeven oppervlakte door RVO naar beneden bijgesteld? Maar kunt u nog steeds al uw aangevraagde betalingsrechten benutten? Dan volgtgeen korting. Houdt u onvoldoende grond over voor het benutten van uw aangevraagde betalingsrechten? Dan krijgt u mogelijkwel een korting.

 

Hoogte korting

De hoogte van de korting staat in tabel 1.

 

Tabel 1. Kortingssystematiek bij afwijkende oppervlakte.

Afwijking

Hoogte korting

 

 

≤ 3% en ≤ 2 ha

Geen korting

> 3% of > 2 ha

Korting 1,5 x de afwijking1

1 De afwijking is gelijk aan de teveel aangevraagde basispremie en toeslag Jonge landbouwer

 

Voorheen (veel) hogere korting

Bij de oude regeling was de korting minimaal 2x de afwijking. Bij een afwijking van meer dan 20% werd u voor 100% gekort en kon, in bepaalde situaties, nog een extra sanctie worden opgelegd.

 

Voorwaardelijke korting

Krijgt u deze nieuwe korting voor de eerste keer opgelegd? En is de afwijking lager dan 10%? Dan wordt de korting met 50% verlaagd! Deze verlaging wordt definitief als u in het opvolgende jaargeen korting krijgt opgelegd. Krijgt u het opvolgende jaar opnieuw een korting? Dan moet u deze 50%-verlaging alsnog betalen.

Een voorwaardelijke korting dus.

 

Invoering vanaf 2016

De nieuwe kortingsregeling is per direct ingegaan en geldt dus ook over het aanvraagjaar 2016.

 

!

Krijgt u over het aanvraagjaar 2016 een voorwaardelijke korting? Zorg er dan voor dat u volgend jaar geen korting krijgt. De voorwaardelijke korting is dan definitief!

 

Thanks!

Op zoek naar een nieuwe uitdaging?

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar nieuwe medewerkers.

Bekijk hier alle vacatures.