Ook fosfaatrechten voor jongvee voor vleesvee

Heeft u jongvee voor vleesvee? Volgens het huidige voorstel krijgt u ook te maken met het stelsel van fosfaatrechten en heeft u in 2018 fosfaatrechten nodig. Pas, indien nodig, uw referentiegegevens hierop aan.

 

Jongvee voor vleesvee toch fosfaatrechten

In de praktijk is er onduidelijkheid over de vraag of jongvee voor vleesvee onder het stelsel van fosfaatrechten valt. Onder de wettelijke definitie van melkvee valt ook jongvee voor vleesvee. Ook staatssecretaris van Dam heeft in antwoorden op Kamervragen aangegeven, dat alle dieren van categorie 101 en 102 hieronder vallen. Dus ook uw jongvee voor vleesvee. Inmiddels geeft RVO dit ook aan op haar site.

 

Ander besluit?

Uiteraard kan de politiek er nog voor kiezen dat jongvee van vleesvee niet onder het fosfaatrechtenstelsel gaat vallen. De moeilijkheid hierin is om een goed onderscheid te kunnen maken tussen jongvee voor melkkoeien en jongvee voor zoogkoeien.

 

Referentiegegevens controleren

Gezien het huidige voorstel is het belangrijk dat bij RVO al uw dieren die in categorie 101 of 102 vallen, opgenomen zijn in de referentiegegevens. Controleer daarom of uw referentiegegevens correct zijn en wijzig deze als dat nodig is.

 

Ook bedrijven zonder brief

Heeft u vleesvee (code 101 en 102) en heeft u geen brief van RVO ontvangen? Ook dan zult u uw referentiegegevens moeten controleren en zo nodig corrigeren. Hiermee voorkomt u dat u geen of te weinig fosfaatrechten krijgt toegekend.

 

!

Heeft u jongvee voor vleesvee? Controleer uw referentiegegevens en geef wijzigingen door via de site van RVO! Controleer ook wanneer u geen brief heeft ontvangen!

 

Thanks!

Op zoek naar een nieuwe uitdaging?

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar nieuwe medewerkers.

Bekijk hier alle vacatures.