Uitstel fosfaatrechten: gevolgen voor bedrijfsoverdracht of -beëindiging

Het uitstel van de introductie van de fosfaatrechten naar 1 januari 2018 kan grote gevolgen hebben. De onzekerheid voor u als melkveehouder is groot. Zeker ook als u uw bedrijf heeft overgedragen of wanneer u dit wilt gaan doen. Goede afspraken zijn dan noodzakelijk.

 

Bedrijfsoverdrachten

Wilt u uw melkveebedrijf overdragen of verkopen of heeft u dit al gedaan? U zult dan ook afspraken moeten maken over de fosfaatrechten. Door het uitstel duurt het nu langer (begin 2018) voordat er zekerheid is over het aantal fosfaatrechten dat aan de overnemende partij wordt toegekend.

 

Afspraken

Zolang de wetgeving nog niet definitief is, kunnen nog wijzigingen plaatsvinden. Gezien de onzekerheden op dit moment is dat niet onwaarschijnlijk. Tot die tijd is het niet zeker of de afspraken t.a.v. de fosfaatrechten nagekomen kunnen worden. Van belang is om hierover aanvullende (financiële) afspraken te maken.

 

Stoppende bedrijven

Bent u van plan om te stoppen met uw bedrijf? Wellicht was u van plan om dit uit te stellen tot na 1 januari 2017 om zo zelf fosfaatrechten op naam te krijgen om deze vervolgens te kunnen verkopen. U zult nu een andere keuze moeten maken: Of langer doorgaan (tot na 1 januari 2018) of proberen uw bedrijf in 2017 met referentie over te dragen, met alle onzekerheden van dien.

 

!

Heeft u te maken met een bedrijfsoverdracht of heeft u afspraken gemaakt over fosfaatrechten? Door het uitstel zult u wellicht aanvullende afspraken moeten maken.

 

Thanks!

Op zoek naar een nieuwe uitdaging?

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar nieuwe medewerkers.

Bekijk hier alle vacatures.