Grond voor aanleg/onderhoud infrastructuur gaat meetellen

Gaat u tijdelijk grond uit gebruik geven voor de aanleg of onderhoud van infrastructuur? Houd dan rekening met de gevolgen voor de grondgebondenheid. Om de gevolgen te beperken, heeft staatssecretaris Van Dam een wetsvoorstel gepubliceerd, waarin is opgenomen dat dergelijke grond toch mee mag tellen.

 

Wetsvoorstel

In het wetsvoorstel staat dat grond, die u vanaf 2017 tijdelijk uit gebruik geeft voor aanleg of onderhoud van publieke infrastructuur, wel mag meetellen voor de fosfaatruimte in het kader van grondgebondenheid. U mag de ruimte niet meenemen voor de gebruiksnormen of de berekening van uw mestverwerkingsplicht.

 

Wat is publieke infrastructuur?

Onder publieke infrastructuur wordt o.a. het volgende verstaan: (water)wegen, waterkeringen en kabels of leidingen voor gas, water, elektriciteit of data die worden aangelegd ten behoeve van algemeen belang.

 

Let op: wetsvoorstel niet volledig

In het huidige voorstel staat, dat de grond alleen mag meetellen voor de bepaling van het overschot in het voorgaande jaar (voor bepaling van de staffel), maarniet voor de fosfaatruimte in het betreffende jaar. Hierdoor wordt het doel van het voorstel niet bereikt. De verwachting is dat het wetsvoorstel hierop aangepast zal worden.

 

 

!

Geeft u tijdelijk grond uit gebruik voor de aanleg of onderhoud van publieke infrastructuur?Houd bij definitieve afspraken rekening met het wetsvoorstel, maar maak wel een voorbehoud.

 

Thanks!

Op zoek naar een nieuwe uitdaging?

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar nieuwe medewerkers.

Bekijk hier alle vacatures.