Verruiming schenkingsvrijstelling eigen woning in 2017

Met ingang van 1 januari 2017 wordt de vrijstelling voor schenkingen die verband houden met de financiering van een eigen woning verruimd tot € 100.000. Voor deze vrijstelling is dan geen familierelatie tussen schenker en verkrijger meer nodig. Wel geldt dat de verkrijger tussen de 18 en 40 jaar moet zijn. Het bedrag van € 100.000 wordt verminderd met eerder toegepaste verhoogde vrijstellingen, voor zover het gaat om schenkingen van ouders aan kinderen voor de eigen woning of de studie van hun kind.

Let op! Heeft u in 2015 of 2016 gebruik gemaakt van de verhoogde vrijstelling eigen woning voor een schenking aan uw kinderen? Dan kunt u deze schenking in 2017 of 2018 belastingvrij aanvullen. De vrijgestelde aanvulling is maximaal € 46.984, ongeacht of de vrijstelling in 2015 of 2016 volledig is benut.

Wanneer vóór 2010 gebruik is gemaakt van de verhoogde schenkingsvrijstelling is belastingvrije aanvulling in 2017 en 2018 mogelijk tot een bedrag van € 27.517. Door in 2016 een beroep te doen op de verhoogde vrijstelling van € 27.570 kan in 2017 of 2018 een aanvullende belastingvrije schenking worden gedaan tot een bedrag van € 46.984.

Tip! Door een aanvullende schenking te spreiden over 2016 en 2017 is een totale vrijstelling mogelijk van € 74.554.

Let op! Voor schenkingen van ouders aan kinderen in de jaren 2010 tot 2015 waarbij een beroep is gedaan op de verhoogde vrijstelling eigen woning geldt dat belastingvrije aanvulling in 2017 niet mogelijk is. Dat geldt ook als de vrijstelling destijds niet volledig is benut.

Thanks!

Op zoek naar een nieuwe uitdaging?

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar nieuwe medewerkers.

Bekijk hier alle vacatures.