Verbod sleepvoet klei- en veengrond verschoven naar 1 januari 2018

Gebruikt u een sleepvoetmachine voor het uitrijden van drijfmest? Ook in 2017 is het gebruik van de sleepvoet toegestaan op klei -en veengrond. Op dit moment is nog niet bekend of een ‘gesloten systeem’ op grasland en bouwland vanaf 1 januari 2017 verplicht wordt.

 

Verbod sleepvoetsysteem

Per 1 januari 2017 zou een sleepvoetmachine op klei -en veengrond alleen nog zijn toegestaan in combinatie met een sleepslangsysteem (waarbij de mest wordt verdund met water). Het gebruik van een sleepvoetmachine zonder sleepslangsysteem zou dan niet meer mogen.

 

Verbod uitgesteld

Dit verbod wordt uitgesteld naar 1 januari 2018. Dus ook in 2017 kunt u een sleepvoetmachine gebruiken voor de aanwending van drijfmest op klei- en veengrond.

 

‘Tot de grond gesloten systeem’

Eerder is ook aangekondigd dat u drijfmest alleen met een ‘volledig tot de grond gesloten systeem’ mag aanwenden. Het tot ‘op de grond gesloten systeem’ betekent, dat de mest moet worden aangewend op of in de bodem zonder in contact te komen met de buitenlucht. Deze verplichting zou op bouwland ingaan per 1 januari 2015 en op grasland per 1 januari 2017.

 

Bouwland

Deze extra eis op bouwland is nog niet ingevoerd. U kunt dus nog steeds dierlijke mest in één werkgang aanwenden met bijvoorbeeld een tank met daarachter een cultivator. Het is onbekend tot hoe lang u deze methode mag toepassen.

 

Grasland

Ook voor grasland is niet duidelijk wanneer deze extra eis gaat gelden. Mogelijk dat deze eis vanaf 1 januari 2017 ingaat, maar dat is op dit moment niet bekend.

 

!

Het gebruik van een sleepvoetmachine op klei- en veengrond is in 2017 nog toegestaan. Van 1 januari 2018 waarschijnlijk alleen nog in combinatie met een sleepslangensysteem. Houd hierbij rekening bij een investering in nieuwe machines.

 

Thanks!

Op zoek naar een nieuwe uitdaging?

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar nieuwe medewerkers.

Bekijk hier alle vacatures.