Aanvullende gegevens 2016 en derogatie 2017

Heeft u een uitnodiging gekregen voor het indienen van ‘Aanvullende gegevens landbouwbedrijven 2016’? Geef de gegevens dan uiterlijk 31 januari 2017 door aan RVO. Wilt u deelnemen aan derogatie? Meldt u dan ook uiterlijk deze datum aan.

Alleen digitaal

Sinds dit jaar kunt u de ‘Aanvullende gegevens’ alleen nog digitaal indienen. Dit kunt u doen viamijn.rvo.nl.

Eindvoorraden: best beschikbare gegevens

U moet uw voorraad dierlijke mest opgeven op basis van de ’ best beschikbare gegevens’. Heeft u regelmatig mest bemonsterd afgevoerd van uw bedrijf? Geef dan de eindvoorraad op met de gemiddelde gehalten uit de afgevoerde mest.

Afvoer niet representatief

Zijn de gehalten van de afgevoerde mest niet representatief voor uw bedrijf? Gebruik dan de forfaitaire gehalten van de betreffende mestsoort. U moet dan wel goed kunnen onderbouwen waarom u afwijkt van de gemiddelde gehalten uit de afgevoerde mest.

Geen afvoer

Heeft u geen mest afgevoerd? Gebruik dan ook de forfaitaire gehalten.

Derogatie 2017

Wilt u in 2017 deelnemen aan derogatie? Meldt u dan ook uiterlijk 31 januari 2017 aan opmijn.rvo.nl. Dit kan vanaf 1 januari 2017.

Ook aanvullende gegevens

Wanneer u (voor het eerst) deelneemt aan derogatie bent u verplicht om de ‘Aanvullende gegevens’ door te geven. Ook wanneer u geen brief heeft ontvangen.

 

!

Geef uiterlijk 31 januari 2017 uw aanvullende gegevens door en meldt u (indien gewenst) aan voor derogatie. Doe dit digitaal via mijn.rvo.nl.

 

Thanks!

Op zoek naar een nieuwe uitdaging?

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar nieuwe medewerkers.

Bekijk hier alle vacatures.