Disclaimer

Gebruik van enige informatie verkregen via deze website en de Nieuwsbrief gebeurt voor risico van de gebruiker.

Alan Accountants en Adviseurs spant zich in te waarborgen dat de verkregen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin Alan Accountants en Adviseurs als portal fungeert volledig en juist is. Aan de samenstelling van de informatie wordt uiterste zorg besteed. Alan Accountants en Adviseurs is niet verantwoordelijk voor enige onvolledige of onjuiste informatie die via deze website of de Nieuwsbrief gevonden wordt. Alan Accountants en Adviseurs, auteurs en overige derden aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, meer in het bijzonder de aangeboden content. De informatie op deze website is bedoeld om algemene informatie te verstrekken. De gebruiker accepteert de volledige eigen aansprakelijkheid voor het gebruik van deze pagina’s of voor het gebruik van enige informatie die daarin is opgenomen. De pagina’s omvatten geen garantie van compleetheid, correctheid of tijdigheid en Alan Accountants en Adviseurs geeft geen garantie van welke aard dan ook. De informatie op deze website kan niet worden opgevat als verslaggeving, consultatie of advisering op het gebied van beleggingen, juridische zaken, fiscale zaken of iedere andere vorm van professioneel advies. Op grond van de informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.

Deze website en de Nieuwsbrief bevatten verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Alan Accountants en Adviseurs liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Alan Accountants en Adviseurs. Alan Accountants en Adviseurs is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Alan Accountants en Adviseurs geeft geen garantie noch aanvaardt enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Het technisch functioneren van de verbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de verbinding. Alan Accountants en Advieurs aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit de verplichtingen van de leverancier. Alan Accountants en Adviseurs vrijwaart zich van enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een al dan niet beperkt belemmerde toegang tot de diensten van Alan Accountants en Adviseurs en geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van deze website of de Nieuwsbrief. Tevens is Alan Accountants en Adviseurs niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site, in de Nieuwsbrief of op de server van Alan Accountants en Adviseurs die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is Alan Accountants en Adviseurs in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site, de Nieuwsbrief, onze diensten of het gebruik van de aangeboden informatie, ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Thanks!

Op zoek naar een nieuwe uitdaging?

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar nieuwe medewerkers.

Bekijk hier alle vacatures.