Nieuws

Hier treft u de 10 meest recente artikelen. Ook kunt u in ons archief zoeken naar artikelen die uw interesse hebben.

Trefwoord:

Aanmelden knelgeval grondgebondenheid uiterlijk 15 februari (18-01-2018)
Vanaf 1 januari 2018 kunt u in aanmerking komen voor de knelgevallenregeling ‘grondgebondenheid melkvee’, indien u in 2014 te maken had met ‘bijzondere omstandigheden’. Wilt u hiervoor in
lees verder

Controle beschikking fosfaatrechten (18-01-2018)
Heeft u een beschikking fosfaatrechten ontvangen? Controleer de gegevens goed. Heeft u geen beschikking ontvangen, maar wel melkvee gehad? Dan kunt u zich melden bij RVO. Ook moet u zich melden als
lees verder

Verrekening van verliezen (18-01-2018)
Verliezen in de vennootschapsbelasting kunnen verrekend worden met winsten van eerdere of latere jaren. De verrekening van verliezen is niet onbeperkt in de tijd. Een verlies uit een jaar kan
lees verder

KIA en investeringen binnen en buiten maatschapsverband (18-01-2018)
De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een regeling die is bedoeld om investeringen van relatief geringe omvang in bedrijfsmiddelen van een onderneming te stimuleren. Wanneer een
lees verder

Aanpassing arbeidsvoorwaarden via reglement (18-01-2018)
In een arbeidsovereenkomst was een bepaling opgenomen waarin werd verwezen naar het arbeidsvoorwaardenreglement van de werkgever. In het arbeidsvoorwaardenreglement stond dat het deel uitmaakte van
lees verder

Overtreding geheimhoudingsbeding (11-01-2018)
De arbeidsovereenkomst van een werknemer bevatte een geheimhoudingsbeding, een non-concurrentie- en een relatiebeding. Het was de werknemer verboden om zowel gedurende als na afloop van de
lees verder

Asbestsanering monumentenpand (11-01-2018)
Anders dan de onderhoudskosten van een normale woning zijn de onderhoudskosten van een monumentenpand aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De aftrekbaarheid is beperkt tot de kosten die gemaakt
lees verder

Geen voer-mestcontracten voor grondgebondenheid (09-01-2018)
Minister Schouten heeft laten weten, dat melkveehouders geen gebruik kunnen maken van voer-mestcontracten om aan de eisen van grondgebondenheid te voldoen. Onvoldoende effect De belangrijkste
lees verder

Bij samenwerking vaak geen korting fosfaatrechten (09-01-2018)
Indien u fosfaatrechten overdraagt, worden deze standaard met 10% gekort. Overdrachten naar bloed- of aanverwanten (tot maximaal de 3e graad) zijn hiervan vrijgesteld. Ook bij de overdracht naar
lees verder

Tarieven en heffingskortingen inkomstenbelasting 2018 (04-01-2018)
Tarieven box 1 Inkomen van tot Jonger dan AOW-leeftijd AOW-gerechtigd € 0 € 20.142 36,55% 18,65% € 20.142 € 33.994 40,85% 22,95% € 33.994 € 68.507
lees verder