Nieuws

Hier treft u de 10 meest recente artikelen. Ook kunt u in ons archief zoeken naar artikelen die uw interesse hebben.

Trefwoord:

Derogatie twee jaar verlengd, uiterlijk 4 september aanvragen (10-08-2020)
U kunt in 2020 en 2021 weer gebruikmaken van de derogatie. In 2020 moet u uiterlijk 4 september de derogatievergunning aanvragen. Daarnaast moet u uw bemestingsplan eveneens uiterlijk 4 september
lees verder

Internetconsultatie subsidieregeling duurzame inzetbaarheid (06-08-2020)
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een concept van de tijdelijke subsidieregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden ter consultatie gepubliceerd.De subsidieregeling
lees verder

Initiatiefwetsvoorstel voorwaardelijke eindafrekening in dividendbelasting (06-08-2020)
Bij de Tweede Kamer is een initiatiefwetsvoorstel ingediend dat een voorwaardelijke eindafrekening in de dividendbelasting mogelijk moet maken. Het wetsvoorstel is gericht op de verplaatsing van in
lees verder

Aanzegverplichting uit hoofde van arbeidsovereenkomst (06-08-2020)
Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege, zonder dat opzegging is vereist. Wel dient de werkgever bij een arbeidsovereenkomst van zes maanden of langer uiterlijk een maand
lees verder

Subsidie voor melkkoe van zeldzaam ras (30-07-2020)
Bent u melkveehouder en heeft u één of meerdere melkkoeien van zeldzame runderrassen in uw melkveestapel? Dan kunt u in de periode 1 t/m 30 september 2020 subsidie aanvragen. De
lees verder

Rekentool voermaatregel melkvee (30-07-2020)
Ondanks de vele discussies en protesten is de kans groot dat u, als melkveehouder, vanaf 1 september 2020 moet voldoen aan de ‘Voermaatregel melkvee’. Vanaf dat moment mag u geen krachtvoeders op
lees verder

Privégebruik auto en omzetbelasting (30-07-2020)
Het gebruik van een auto van de zaak voor privédoeleinden van de ondernemer of zijn personeel wordt voor de omzetbelasting gelijkgesteld met een dienst. Voorwaarde is dat de ondernemer voor
lees verder

Bewust onjuiste aangiften box 3 van partners (30-07-2020)
De Belastingdienst kan een vergrijpboete opleggen aan een belastingplichtige aan wiens opzet of grove schuld te wijten is dat een aanslag tot een te laag bedrag is vastgesteld. De bewijslast dat
lees verder

Rentevordering te verrekenen met rekening-courantschuld (30-07-2020)
Een geldlening van een aanmerkelijkbelanghouder aan de vennootschap waarin hij een aanmerkelijk belang heeft, valt onder de terbeschikkingstellingsregeling van box 1 van de inkomstenbelasting. De
lees verder

Betalingsrechten twee jaar langer (27-07-2020)
Het nieuwe GLB wordt nagenoeg zeker met twee jaar uitgesteld. Dit betekent o.a. dat uw betalingsrechten t/m 2022 blijven bestaan. De waarde van uw betalingsrechten zal wel verder
lees verder