Nieuws

Hier treft u de 10 meest recente artikelen. Ook kunt u in ons archief zoeken naar artikelen die uw interesse hebben.

Trefwoord:

Non-concurrentiebeding (24-05-2018)
Een non-concurrentiebeding wordt in de praktijk vaak concurrentiebeding genoemd. Feitelijk is dat niet juist, want de bedoeling van het beding is de werknemer te verbieden om na het einde van zijn
lees verder

Berekening buitenlandbijdrage Zvw (24-05-2018)
EG-verordeningen inzake de sociale zekerheid bepalen dat in beginsel slechts één wetgeving van toepassing is. Volgens deze verordeningen heeft een in België wonende gepensioneerde met een pensioen
lees verder

Verzuimboete (24-05-2018)
Om een verzuimboete op te leggen is voldoende dat sprake is van een verzuim. Schuld of verwijtbaarheid van de zijde van de persoon aan wie de boete wordt opgelegd is niet vereist. Alleen bij
lees verder

Standaardnorm fosfaatrechten voor zelfzuivelaars (18-05-2018)
Bent u melkveehouder en verzuivelt u zelf minimaal 50% van de koemelk? Voor uw fosfaatrechten moet u dan rekenen met een standaardnorm. Deze norm is 39,1 kg fosfaat per melkkoe en is gebaseerd op
lees verder

Aftrek voorbelasting op kosten strategische overname (17-05-2018)
Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie EU verricht een zuivere holdingmaatschappij geen economische activiteiten voor de omzetbelasting. Dat heeft tot gevolg dat een holding geen recht
lees verder

Gebruikelijk loon (17-05-2018)
De gebruikelijk-loonregeling is van toepassing op werknemers, die een aanmerkelijk belang hebben in de vennootschap waarvoor zij werken. Iemand heeft een aanmerkelijk belang in een vennootschap
lees verder

Aanpak van belastingontwijking en -ontduiking (17-05-2018)
De vaste commissie voor Financiën van de Eerste Kamer heeft vragen gesteld aan de staatssecretaris over zijn brief inzake de aanpak van belastingontwijking en belastingontduiking. De eerste
lees verder

Aanzegverplichting (17-05-2018)
Bij een tijdelijk arbeidscontract voor een duur van zes maanden of langer geldt de aanzegverplichting. Deze verplichting houdt in dat de werkgever tijdig moet aangeven of hij de overeenkomst na
lees verder

Ketenregeling arbeidsrecht (09-05-2018)
De ketenregeling in het arbeidsrecht houdt in dat van rechtswege een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat na meer dan drie opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd of na
lees verder

Project hinderbeperking grootschalige wegwerkzaamheden (09-05-2018)
De Wet IB 2001 kent een vrijstelling voor vergoedingen die bij grootschalige wegwerkzaamheden worden betaald aan verkeersdeelnemers om de hinder te beperken. De vrijstelling geldt voor deelnemers
lees verder