Nieuws

Hier treft u de 10 meest recente artikelen. Ook kunt u in ons archief zoeken naar artikelen die uw interesse hebben.

Trefwoord:

Bloemenrand: soms geen gebruiksnormen Meststoffenwet (27-06-2022)
Heeft u een bloemrijke rand binnen het agrarisch natuurbeheer (ANLb)? Dan kunt u de rand volledig meetellen voor de ‘Meststoffenwet’. Valt de rand niet onder het ANLb, dan is het ‘natuurgrond’. U
lees verder

Subsidieregeling Behoud langdurig zieke zorgwerknemers (23-06-2022)
De minister voor langdurige zorg heeft de subsidieregeling Behoud langdurig zieke zorgwerknemers gepubliceerd. Deze regeling is bedoeld om werknemers, die in het begin van de coronapandemie
lees verder

Uurprijzen kinderopvangtoeslag 2023 (23-06-2022)
De minister van SZW en de staatssecretaris van FinanciËn hebben een ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag aan de Tweede Kamer voorgelegd. De wijzigingen bestaan uit de
lees verder

Invoering uniform wettelijk minimumuurloon (23-06-2022)
De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen dat de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag wijzigt. De wijziging betreft de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon. De huidige
lees verder

Extra verhoging minimumloon per 2023 (23-06-2022)
In het coalitieakkoord is afgesproken dat het minimumloon in 2024 en 2025 met in totaal 7,5% stijgt, los van de halfjaarlijkse indexatie. Deze indexatie is het gevolg van de ontwikkeling van het
lees verder

Verhuur onderneming verhindert toepassing bedrijfsopvolgingsregeling niet (23-06-2022)
De staatssecretaris van FinanciËn heeft beroep in cassatie ingesteld tegen een uitspraak van Hof Den Bosch over de toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet. Deze regeling
lees verder

Aansprakelijkheid bestuurder voor belastingen en bijkomende kosten (16-06-2022)
De Invorderingswet regelt de aansprakelijkheid van een bestuurder van een vennootschap voor belastingschulden van de vennootschap, die materieel zijn ontstaan voor of tijdens de periode waarin de
lees verder

Diverse uitkeringsbedragen per 1 juli 2022 (16-06-2022)
In verband met de verhoging van het minimumloon per 1 juli 2022 worden diverse uitkeringsbedragen per die datum aangepast. Het betreft onder meer uitkeringen op grond van de AOW, Anw, Wajong, WW,
lees verder

Initiatiefwetsvoorstel aanpak box 2 (16-06-2022)
Bij de Tweede Kamer is een initiatiefwetsvoorstel ingediend. Het voorstel heeft als doel de ongelijkheid in de belastingheffing tussen kapitaal en arbeid te verminderen. Dat wordt bewerkstelligd
lees verder

Aanvragen TVL startende ondernemers (16-06-2022)
Sinds 7 juni 2022 kunnen startende ondernemers de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen voor het vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022. De regeling is bestemd voor
lees verder