Nieuws

Hier treft u de 10 meest recente artikelen. Ook kunt u in ons archief zoeken naar artikelen die uw interesse hebben.

Trefwoord:

Eco-regeling: benodigd aantal punten aangepast (05-12-2022)
Om deelname aan de eco-regeling te stimuleren heeft LNV het aantal te behalen punten voor enkele thema’s verlaagd. Hierdoor kunt u eerder aan de ‘instapeis’ voldoen.Instapeis eco-regelingWilt u
lees verder

KvK verstrekt voorlopig geen informatie uit UBO-register (01-12-2022)
Naar aanleiding van een arrest van het Hof van Justitie EU heeft de minister van FinanciËn de Kamer van Koophandel (KvK) gevraagd tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit het UBO-register te
lees verder

Wetsvoorstel Wet rechtsherstel box 3 (01-12-2022)
Bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet rechtsherstel box 3 in de Eerste Kamer heeft de staatssecretaris van FinanciËn vragen beantwoord over de procedure ‘massaal bezwaar plus’. De
lees verder

Aankondiging aanpassing regeling STAP-budget (01-12-2022)
Het STAP-budget is een subsidieregeling voor arbeidsmarktgerichte scholing. De regeling vervangt de vervallen aftrek voor scholingskosten in de inkomstenbelasting. Het STAP-budget blijkt een
lees verder

Kabinet pakt opmerkelijke belastingconstructies aan (01-12-2022)
Het ministerie van FinanciËn is een project gestart om opmerkelijke belastingconstructies in kaart te brengen. Onderdeel hiervan is een internetconsultatie. Tot en met 31 januari 2023 kan iedereen
lees verder

Derogatie 2022: uiterlijk 13 december bemonsteren en bemestingsplan (29-11-2022)
Tot en met 13 december kunt u een derogatievergunning voor 2022 aanvragen. Naast deze aanvraag moet u, ondanks dat het bemestingsseizoen allang voorbij is, zorgen voor een bemestingsplan en geldige
lees verder

Toerekening helft winstuitdeling aan partner (24-11-2022)
Een door een vennootschap aan haar aandeelhouder toegekend voordeel is een uitdeling van winst indien en voor zover aannemelijk is dat de vennootschap de aandeelhouder als zodanig heeft willen
lees verder

Geen berekening belastingrente over periode dat geld bij Belastingdienst stond (24-11-2022)
De Belastingdienst brengt belastingrente in rekening als het opleggen van een aanslag door toedoen van de belastingplichtige te lang op zich heeft laten wachten. Daar staat tegenover dat
lees verder

Bedrag vrijstelling thuiswerkvergoeding 2023 (24-11-2022)
In de eerste Nieuwsbrief Loonheffingen 2023 van de Belastingdienst is vermeld dat de gerichte vrijstelling voor de onbelaste thuiswerkvergoeding in 2023 wordt verhoogd naar € 2,15 per
lees verder

Hoogte basis- en vergroeningspremie 2022 (22-11-2022)
Onlangs is de hoogte van de basis- en vergroeningspremie 2022 definitief vastgesteld. Dit jaar is er geen sprake van budgetkortingen.Basis- en vergroeningspremieU kunt in 2022 € 240,62 per
lees verder