Nieuws

Hier treft u de 10 meest recente artikelen. Ook kunt u in ons archief zoeken naar artikelen die uw interesse hebben.

Trefwoord:

Tweemaal boete voor zelfde verzuim niet toegestaan (27-01-2022)
Voor het opleggen van bestuurlijke boetes geldt dat het bestuursorgaan geen boete oplegt als aan de overtreder wegens dezelfde overtreding reeds eerder een bestuurlijke boete is opgelegd. Als een
lees verder

Vrijstellingsregeling voor verenigingen en stichtingen (27-01-2022)
De Wet op de vennootschapsbelasting kent een vrijstelling voor stichtingen en verenigingen die een onderneming drijven. Deze vrijstelling geldt als de jaarwinst niet meer bedraagt dan € 15.000
lees verder

Goedkeuring laag tarief btw online sportlessen (27-01-2022)
Vanwege de coronacrisis waren sportscholen vanaf 28 november 2021 beperkt geopend en vanaf 19 december 2021 tot en met 14 januari 2022 gesloten. Sportscholen werken veelal met abonnementen, waarbij
lees verder

Belastingheffing box 3 geen individuele en buitensporige last in 2017 en 2018 (27-01-2022)
Over de belastingheffing in box 3 worden al jaren procedures gevoerd. Het aantal ingediende bezwaarschriften is jaarlijks dermate groot, dat de staatssecretaris van FinanciËn de bezwaren aanmerkt
lees verder

Aanvraagperiode TVL vierde kwartaal verlengd (27-01-2022)
Op 18 december 2021 is de TVL voor het vierde kwartaal van 2021 opengesteld. In verband met de daarna in werking getreden aanvullende maatregelen ter bestrijding van COVID-19 is de
lees verder

Derogatie 2022: grote onzekerheid, wat te doen? (25-01-2022)
Wilt u graag gebruikmaken van derogatie? Helaas is het op dit moment nog niet duidelijk of Nederland opnieuw derogatie krijgt. Dit besluit zal pas laat in het jaar vallen. Dit betekent voor u een
lees verder

Beleid omzetting S&O-verklaringen (20-01-2022)
In de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) is de aanvraag-, mededeling- en verrekensystematiek per 1 januari 2022 vereenvoudigd. Als gevolg daarvan
lees verder

Wetsvoorstel aanpassing waardeoverdracht en afkoop van kleine pensioenen (20-01-2022)
Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel ingediend ter aanpassing van de regeling van de waardeoverdracht en afkoop van kleine pensioenen. Het wetsvoorstel voert een afkoopregeling in voor kleine
lees verder

Compensatie transitievergoeding (20-01-2022)
Bij de beËindiging van een dienstbetrekking op initiatief van de werkgever moet aan de werknemer een transitievergoeding worden betaald. Volgens een arrest van de Hoge Raad is de werkgever ook een
lees verder

Aanpassing Besluit noodmaatregelen coronacrisis (13-01-2022)
De staatssecretaris van FinanciËn heeft het Besluit (fiscale) noodmaatregelen coronacrisis gewijzigd. Ten opzichte van de vorige versie van het besluit is de regeling voor uitstel van betalingen
lees verder