Nieuws

Hier treft u de 10 meest recente artikelen. Ook kunt u in ons archief zoeken naar artikelen die uw interesse hebben.

Trefwoord:

KvK-inschrijving en betalingsrechten bij melden bedrijfsoverdracht (13-05-2019)
Bent u van plan om na 15 mei uw bedrijf (gedeeltelijk) over te dragen? En wilt u om fiscale redenen uw overdracht met terugwerkende kracht registreren? Let dan op een juiste KvK-inschrijving op 15
lees verder

Concept Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (23-05-2019)
Heeft u een varkenshouderij in het concentratiegebied Zuid en/of Oost? U kunt, indien er sprake is van een overbelaste geursituatie, in aanmerking komen voor de Subsidieregeling sanering
lees verder

Rendabel maken van vermogen (22-05-2019)
Het resultaat uit overige werkzaamheden wordt belast in box 1 van de inkomstenbelasting. Het rendabel maken van vermogen op een wijze die normaal, actief vermogensbeheer te buiten gaat, wordt
lees verder

Kamervragen belastingheffing van dga (22-05-2019)
In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de mogelijke toepassing in Nederland van een Scandinavisch model voor het belasten van winst en inkomen van ondernemers. Het gaat om een duaal stelsel,
lees verder

Heretikettering auto van de zaak (22-05-2019)
Een ondernemer heeft de mogelijkheid om vermogensbestanddelen die zowel zakelijk als privé worden gebruikt als ondernemings- of als privévermogen te kwalificeren. De keuze voor
lees verder

Kortstondige onderbreking bij graasdierpremie toegestaan (17-05-2019)
Dieren die u voor de graasdierpremie in aanmerking laat komen, moeten vanaf 2019 onafgebroken op niet-subsidiabele grond lopen. Onder voorwaarden mag u de ‘onafgebroken begrazing’ kortstondig
lees verder

Aftrek dieetkosten (15-05-2019)
De extra uitgaven die een belastingplichtige doet voor een op medisch voorschrift gehouden dieet zijn aan te merken als uitgaven wegens ziekte, invaliditeit en bevalling. Deze uitgaven zijn niet
lees verder

Non-concurrentiebeding in tijdelijk contract (15-05-2019)
Een non-concurrentiebeding moet op straffe van nietigheid schriftelijk worden overeengekomen tussen werkgever en werknemer. Volgens het Burgerlijk Wetboek mag een non-concurrentiebeding in een
lees verder

Afzien van vergoeding door vrijwilliger (08-05-2019)
Giften aan algemeen nut beogende instellingen zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dat geldt niet alleen voor giften in geld, maar ook voor giften bestaande uit het afzien door een
lees verder

Wetsvoorstel implementatie aanpassingen btw-regelgeving (08-05-2019)
De staatssecretaris van Financiën heeft een wetsvoorstel ter implementatie van een Europese richtlijn ter consultatie gepubliceerd. De richtlijn is bedoeld om de intracommunautaire handel per
lees verder