Nieuws

Hier treft u de 10 meest recente artikelen. Ook kunt u in ons archief zoeken naar artikelen die uw interesse hebben.

Trefwoord:

Gecombineerde opgave: perceelsgegevens 'GLB' (23-03-2023)
In de Gecombineerde opgave moet u, indien van toepassing, diverse gegevens invullen voor het ‘GLB’. Dit is onder andere nodig als u aan de eco-regeling mee doet.Vinkje basispremieHeeft u aan
lees verder

Forfaitaire rendementspercentages 2022 (23-03-2023)
Bij de bepaling van het voordeel uit sparen en beleggen op grond van de Wet rechtsherstel box 3 wordt het vermogen onderverdeeld in drie categorieËn: banktegoeden, schulden en overige bezittingen.
lees verder

Internetconsultatie wijziging bijzondere regimes (23-03-2023)
De staatssecretaris heeft een wetsvoorstel met wijzigingen voor enkele bijzondere regimes in de vennootschapsbelasting ter consultatie gelegd. Het betreft de regimes voor fiscale
lees verder

Vraag uiterlijk 7 april derogatie 2023 aan, monsters 4 jaar geldig (17-03-2023)
U kunt tot uiterlijk 7 april uw derogatievergunning voor 2023 aanvragen. Op die datum moet u ook het derogatiebemestingsplan hebben opgesteld. Een onderdeel van het bemestingsplan zijn geldige
lees verder

Overtollige liquiditeiten onderneming (16-03-2023)
De vraag of een vermogensbestanddeel ondernemingsvermogen of privévermogen vormt, is in beginsel afhankelijk van de wil van de ondernemer. Zijn keuzevrijheid wordt beperkt door de grenzen
lees verder

Keuze te laat gemaakt (16-03-2023)
Ingekomen werknemers, die onder de 30%-regeling voor de loonbelasting vallen, kunnen kiezen voor gedeeltelijke buitenlandse belastingplicht voor de inkomstenbelasting. Door die keuze zijn zij
lees verder

Subsidieregelingen energie-innovatie en verduurzaming (16-03-2023)
Dit voorjaar stelt het ministerie van EZK meerdere subsidieregelingen open voor energie-innovatieprojecten en voor verduurzaming van de industrie. In totaal is een budget beschikbaar van € 270
lees verder

Gecombineerde opgave: een hele klus, begin op tijd (14-03-2023)
De Gecombineerde opgave is dit jaar een hele klus! Dit begint al met het intekenen met uw percelen, bufferstroken en landschapselementen. Invullen kan tot uiterlijk 15 mei. Het belang is groot. Met
lees verder

Pacht en meetellen sloten en landschapselementen (14-03-2023)
Pacht u een perceel grond? Dan kunt u ook aanliggende sloten en andere landschapselementen opgeven in de Gecombineerde opgave. U moet wel het beheer/gebruik hebben. Ook moet de verpachter hiermee
lees verder

Besluit rechtsherstel gaat Hof Arnhem-Leeuwarden niet ver genoeg (09-03-2023)
De belastingheffing in box 3 van de inkomstenbelasting blijft de gemoederen bezig houden. Na het kerstarrest van de Hoge Raad kwam de staatssecretaris van FinanciËn met het Besluit rechtsherstel
lees verder