Nieuws

Hier treft u de 10 meest recente artikelen. Ook kunt u in ons archief zoeken naar artikelen die uw interesse hebben.

Trefwoord:

Financiën niet van plan box-3-heffing direct aan te pakken (16-09-2021)
Naar aanleiding van een uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland in een van de massaalbezwaarprocedures over de belastingheffing in box 3 zijn Kamervragen gesteld. De rechtbank heeft geoordeeld
lees verder

Afschermen adresgegevens in Handelsregister (16-09-2021)
De staatssecretaris van EZK heeft Kamervragen over het niet uitvoeren van een door de Tweede Kamer aangenomen motie over het afschermen van de privéadressen van ondernemers in het
lees verder

Levering slooppand of bouwterrein? (16-09-2021)
De levering van onroerende zaken en van rechten waaraan deze zijn onderworpen is in beginsel vrijgesteld van omzetbelasting. Er geldt een uitzondering op de vrijstelling voor de levering van een
lees verder

Intracommunautaire verwerving nieuwe auto (16-09-2021)
Omzetbelasting wordt onder meer geheven ter zake van de intracommunautaire verwerving van een nieuw vervoermiddel in Nederland. Voor de omzetbelasting geldt een auto als een nieuwe auto wanneer
lees verder

Uiterlijk 15 oktober wijzigingen EA-vergroening doorgeven (13-09-2021)
Gaat u de vergroening invullen met een EA-vanggewas? Zorg dat het gewas in de Gecombineerde opgave overeenkomt met het gewas dat u daadwerkelijk heeft gezaaid. Ook een wijziging van de inzaaidatum
lees verder

T/m 15 september nog beperkte mogelijkheden voor mestaanwenden (10-09-2021)
Onlangs is bekendgemaakt, dat u in enkele gemeenten in Noord-Nederland nog t/m 15 september dunne fractie op grasland mag uitrijden. Op bouwland mag u in heel Nederland t/m 15 september drijfmest
lees verder

Termijn aanvraag OVK verlengd (09-09-2021)
De subsidie financiering ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven COVID-19 (OVK) is een opslag op de tegemoetkoming vaste lasten (TVL). Omdat de aanvraagperiode voor de TVL is verlengd,
lees verder

Box-3-heffing 2017 geen individuele en buitensporige last (09-09-2021)
Volgens vaste rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) is belastingheffing te beschouwen als regulering van eigendom. Iedere inbreuk door een staat op het ongestoorde
lees verder

Einde terbeschikkingstellingsregeling door verhuur aan derde (09-09-2021)
Vermogensbestanddelen van een particulier vallen in box 3, tenzij het gaat om de eigen woning of vermogensbestanddelen die worden gebruikt voor een onderneming of voor het behalen van resultaat uit
lees verder

Subsidiepot aanschaf elektrische auto 2021 is leeg (02-09-2021)
De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld dat ook de subsidiepot voor de aanschaf van een tweedehands elektrische auto voor het jaar
lees verder