Nieuws

Hier treft u de 10 meest recente artikelen. Ook kunt u in ons archief zoeken naar artikelen die uw interesse hebben.

Trefwoord:

Begrotingsnormen lange termijn melkveehouderij 2019 (12-07-2019)
Bent u melkveehouder en gaat u binnenkort een financiële bedrijfsbegroting maken? Houd dan rekening met de nieuwe lange termijn begrotingsnormen (tot 2029) die onlangs zijn vastgesteld. Nieuwe
lees verder

Vanggewas na mais: nu duidelijkheid (12-07-2019)
Teelt u mais op zand- en lössgrond? Dan moet u een verplicht vanggewas telen. Hieromtrent is de laatste tijd onduidelijkheid ontstaan. Na veel discussie is het nu eindelijk duidelijk. Welke
lees verder

Commissaris geen btw-ondernemer (11-07-2019)
Tot 1 januari 2013 werd een lid van een Raad van Commissarissen voor heffing van omzetbelasting niet aangemerkt als belastingplichtige. Het besluit waarin dat was geregeld is per die datum
lees verder

Transitievergoeding onder Wet arbeidsmarkt in balans (11-07-2019)
De Wet arbeidsmarkt in balans bevat onder meer een aanpassing van de regeling van de transitievergoeding. De wet is op 19 juni 2019 in het Staatsblad gepubliceerd en treedt naar verwachting per 1
lees verder

Diplomatieke vrijstelling geldt ook voor parkeerbelasting (11-07-2019)
Het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer kent een vrijstelling van alle belastingen en rechten, zowel persoonlijke als zakelijke. De vrijstelling geldt voor diplomatieke ambtenaren en
lees verder

Forfaits in het belastingstelsel (11-07-2019)
De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van forfaitaire regelingen in het belastingstelsel. Forfaits worden gebruikt om de werkelijkheid op een eenvoudige en doelmatige wijze
lees verder

Werken als zelfstandige (04-07-2019)
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang bij de uitwerking van maatregelen over werken als zelfstandige
lees verder

NHG en flexibel inkomen (04-07-2019)
De Nationale Hypotheekgarantie (NHG) is een vangnet voor het geval de woningeigenaar zijn hypotheek niet meer kan betalen. Een hypotheek met NHG voldoet aan de normen voor verantwoord lenen van het
lees verder

Wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd aangenomen (04-07-2019)
De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd aangenomen. Deze wet regelt dat de AOW-leeftijd de komende jaren minder snel zal stijgen dan aanvankelijk de bedoeling
lees verder

Stijgingen en dalingen in nieuwe pachtnormen per 1 juli 2019 (27-06-2019)
Pacht of verpacht u los land? De nieuwe pachtnormen en regionale veranderpercentages zijn bekend gemaakt. In sommige gebieden zijn de pachtprijzen fors gestegen of gedaald. De prijzen gelden voor
lees verder