Nieuws

Hier treft u de 10 meest recente artikelen. Ook kunt u in ons archief zoeken naar artikelen die uw interesse hebben.

Trefwoord:

Voortgang vervanging Wet DBA (13-12-2018)
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de wetgeving ter vervanging van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). In
lees verder

Verkoopkosten deelneming (13-12-2018)
De deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting moet voorkomen dat winsten van een dochtermaatschappij ook bij de moedermaatschappij worden belast. De wet bepaalt dat voordelen uit hoofde
lees verder

Plan invoeren vliegbelasting (13-12-2018)
Het kabinet wil per 1 januari 2021 een belasting op vliegtickets invoeren. Bij voorkeur zou er een Europese belasting op luchtvaart moeten komen. Daarop vooruitlopend heeft de staatssecretaris van
lees verder

Belastingdeel heffingskortingen (13-12-2018)
De heffingskortingen voor de loon- en inkomstenbelasting bestaan uit een belasting- en een premiedeel. Iedereen, die onder de loonbelasting valt, heeft recht op het belastingdeel van de
lees verder

Werkgever voldoet niet aan herplaatsingsvereiste (13-12-2018)
Een arbeidsovereenkomst kan worden ontbonden als er een redelijke grond voor is, op voorwaarde dat herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn in een andere passende functie niet
lees verder

Navordering wegens kwade trouw (07-12-2018)
Navordering van belasting is mogelijk wanneer de Belastingdienst beschikt over een nieuw feit of ter zake van een feit ten aanzien waarvan de belastingplichtige te kwader trouw is. Een
lees verder

Betalingsrechten vervallen over drie jaar (06-12-2018)
Met de invoering van het nieuwe GLB komen de betalingsrechten waarschijnlijk te vervallen. Naar verwachting zal het nieuwe GLB vanaf 2022 worden ingevoerd. U kunt de betalingsrechten hierdoor nog
lees verder

Verkrijging aandelen onroerendgoed-bv (05-12-2018)
Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald. Aandelen in een rechtspersoon, waarvan de bezittingen grotendeels bestaan uit onroerende
lees verder

Nieuw GLB: Invulling klimaat- en milieumaatregelen (30-11-2018)
In het kader van het nieuwe GLB zijn doelstellingen geformuleerd t.a.v. onder andere klimaat, milieu, biodiversiteit en verduurzaming. Lidstaten moeten zelf invullen op welke manier zij deze
lees verder

Vernieuwing rulingpraktijk (29-11-2018)
De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer de vernieuwde rulingpraktijk uiteengezet. De vernieuwing omvat de volgende maatregelen.De Belastingdienst publiceert van
lees verder