Nieuws

Hier treft u de 10 meest recente artikelen. Ook kunt u in ons archief zoeken naar artikelen die uw interesse hebben.

Trefwoord:

Geen verrekening neveninkomsten bij loondoorbetaling (15-02-2018)
Een werknemer heeft gedurende een tijdvak van 104 weken recht op doorbetaling van loon bij arbeidsongeschiktheid. De loondoorbetaling bedraagt wettelijk 70% van het vastgestelde loon en gedurende
lees verder

Dubbele belastingheffing pensioen grensarbeiders uit België (15-02-2018)
De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over dubbele belastingheffing over pensioenen van grensarbeiders uit België. Het belastingverdrag met België wijst het heffingsrecht
lees verder

Overgangsregeling bijtelling privégebruik auto (15-02-2018)
Sinds 1 januari 2017 bedraagt de bijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak ten minste 22% van de cataloguswaarde van de auto indien de auto jonger is dan 15 jaar. In de jaren voor
lees verder

Handhaving Wet DBA opgeschort tot 1 januari 2020 (09-02-2018)
Zoals bekend staat de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) op de nominatie om vervangen te worden. De Wet DBA was bedoeld om duidelijkheid te scheppen over de vraag wanneer een
lees verder

Vertraging oplevering nieuwe automatiseringssytemen erf- en schenkbelasting (08-02-2018)
Een aangifte schenkbelasting moet worden gedaan binnen twee maanden na afloop van het jaar waarin de schenking is gedaan. Van schenkingen, die in 2017 hebben plaatsgevonden, moet dus voor 1 maart
lees verder

Nieuw modelkoopcontract woningen (08-02-2018)
De minister van Binnenlandse Zaken heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over een nieuwe versie van het modelkoopcontract voor woningen. Het nieuwe modelkoopcontract bevat zowel het voorbehoud van
lees verder

Goedkeuring toepassing eigenwoningregeling (08-02-2018)
De staatssecretaris van Financiën heeft in een besluit een goedkeurende regeling gepubliceerd voor de toepassing van de eigenwoningregeling. De goedkeuring heeft betrekking op een onbedoelde
lees verder

Fosfaatrechten: melden in- en uitscharen (01-02-2018)
Had u op 2 juli 2015 melkvee (incl. jongvee) uitgeschaard? Dan zijn de fosfaatrechten voor deze dieren toegekend aan de inschaarder. U kunt deze rechten zonder korting overnemen. Wilt u
lees verder

Melden overdracht fosfaatrechten (01-02-2018)
Wilt u fosfaatrechten overdragen? Dan kunt u dat digitaal melden bij RVO. Bij de melding moet u o.a. aangeven welk deel van de fosfaatrechten dit jaar door de overnemer benut kan worden. Melden
lees verder

Vorming voorziening (01-02-2018)
In het zogenoemde baksteenarrest heeft de Hoge Raad geformuleerd aan welke eisen moet zijn voldaan om als ondernemer een voorziening te kunnen vormen voor toekomstige uitgaven. De voorziene
lees verder