Nieuws

Hier treft u de 10 meest recente artikelen. Ook kunt u in ons archief zoeken naar artikelen die uw interesse hebben.

Trefwoord:

Toeslag Jonge landbouwers 5 jaar vanaf 1e aanvraag (22-03-2018)
De toeslag Jonge landbouwers kan nu t/m vijf jaar na de eerste aanvraag worden aangevraagd. De eerdere beperking dat maximaal 5 jaar na vestiging de toeslag kon worden verkregen, is hiermee komen
lees verder

Fosfaatrechten: alleen voor bedrijfsmatig gehouden melkvee (22-03-2018)
Fosfaatrechten zijn alleen nodig voor dieren die voor ‘gebruiks- of winstdoeleinden’ worden gehouden. Wat betekent dat nu in de praktijk? Particulier Bent u particulier en houdt u hobbymatig
lees verder

Forfaitaire bijtelling fiets van de zaak (22-03-2018)
Om het woon-werkverkeer per fiets te stimuleren wil de staatssecretaris een bijtellingsregeling voor de fiets van de zaak invoeren. De staatssecretaris denkt aan een regeling die vergelijkbaar is
lees verder

Plannen regeerakkoord slecht voor mkb (22-03-2018)
In een brief aan de bewindslieden van Financiën hebben vier organisaties van accountants en belastingadviseurs erop gewezen dat maatregelen die in het regeerakkoord zijn opgenomen niet gunstig zijn
lees verder

Vanggewassen in 2018 (15-03-2018)
Wilt u uw vergroeningseis ‘Ecologisch aandachtsgebied’ (EA) invullen met vanggewassen? Vanaf 2018 gelden enkele nieuwe eisen en mogelijkheden. Inzaaien of oogsten uiterlijk 15 oktober Teelt u
lees verder

Paardensportaccommodatie geen onderdeel eigen woning (15-03-2018)
De Wet IB 2001 merkt als een eigen woning aan een gebouw met aanhorigheden, voor zover dat aan de belastingplichtige of zijn huishouden als hoofdverblijf ter beschikking staat op grond van
lees verder

Naheffingsaanslagen parkeerbelasting vernietigd (15-03-2018)
Betaald parkeren wordt vaak geregeld door het instellen van een gemeentelijke parkeerbelasting. Bij het niet betalen van parkeerbelasting of bij overschrijding van de parkeertijd kan een
lees verder

Compensatieregeling zwangerschapsverlof zelfstandigen (15-03-2018)
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vragen over de compensatieregeling voor zwangere zzp’ers beantwoord. De vorige minister heeft op 17 oktober 2017 een ministeriële regeling
lees verder

Openstelling Gecombineerde Opgave 2018 (09-03-2018)
Ook dit jaar kunt u de Gecombineerde Opgave indienen van 1 maart t/m 15 mei 2018. Elk jaar weer zijn er zaken die uw aandacht verdienen. Zo ook dit jaar. Aandacht De volgende zaken verdienen
lees verder

Het noodzakelijkheidscriterium in de werkkostenregeling (09-03-2018)
Werkgevers kunnen werknemers vergoedingen geven voor kosten die zij maken in het kader van hun dienstbetrekking. In plaats van een vergoeding kan de werkgever ervoor kiezen om bepaalde zaken voor
lees verder