Nieuws

Hier treft u de 10 meest recente artikelen. Ook kunt u in ons archief zoeken naar artikelen die uw interesse hebben.

Trefwoord:

Opsplitsen mestcode 'Gier en filtraat' en verlaging konijnengier (01-01-1970)
Past u mestscheiding toe bij rundvee- of varkensmest, wordt op uw bedrijf gier geproduceerd of houdt u konijnen? Dan heeft u vanaf dit jaar te maken met enkele wijzigingen. Aanpassingen
lees verder

Vergoeding voor lagere bedrijfswaarde (01-01-1970)
Tot het ondernemingsvermogen behorende zaken kunnen op grond van goed koopmansgebruik bij een blijvende waardedaling worden afgewaardeerd van de boekwaarde naar de lagere bedrijfswaarde. Als de
lees verder

Afwaardering vordering buitenlandse dga (01-01-1970)
Bij de emigratie van iemand, die een aanmerkelijk belang heeft in een bv, wordt een conserverende aanslag inkomstenbelasting opgelegd. Deze aanslag heeft betrekking op een fictief
lees verder

Transitievergoeding verschuldigd ondanks financiële problemen werkgever (01-01-1970)
In het Burgerlijk Wetboek staat dat een tussen partijen geldende regel niet van toepassing is als dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. De rechter moet met
lees verder

Informatieplicht energiebesparing (01-01-1970)
Verbruikt uw bedrijf op jaarbasis 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m³ aardgas of meer? Dan bent u verplicht om energiebesparende maatregelen te treffen. Valt uw bedrijf onder het
lees verder

Conceptbesluit overgangsrecht Brexit zonder overeenkomst (01-01-1970)
De staatssecretaris van Financiën heeft een conceptbesluit met overgangsrecht gepubliceerd voor het geval het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat zonder overeenkomst. Het besluit
lees verder

Misbruik verhoogde schenkingsvrijstelling (01-01-1970)
Sinds 2017 is de verhoogde schenkingsvrijstelling ten behoeve van de eigen woning niet langer beperkt tot schenkingen van ouders aan hun kinderen. Mensen tussen 18 en 40 jaar mogen van iedereen
lees verder

Geen tariefdifferentiatie overdrachtsbelasting (01-01-1970)
In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de fiscale behandeling van verhuurde woningen. Een van de vragen is of de staatssecretaris bereid is vastgoedportefeuilles die meer dan drie woningen
lees verder

Reisdagen naar werk in buitenland tellen mee voor aftrek elders belast (01-01-1970)
Een inwoner van Nederland, die werkzaam is in het buitenland, heeft mogelijk recht op aftrek ter voorkoming van dubbele belasting wanneer zijn inkomen ook in het buitenland belast is. Wanneer
lees verder

Wetsvoorstel bovenmatig lenen (01-01-1970)
Bij de indiening van het Belastingplan 2019 is een wetsvoorstel aangekondigd dat aanmerkelijkbelanghouders (meestal dga’s) moet ontmoedigen om te veel geld te lenen van hun bv. Momenteel
lees verder