Nieuws

Hier treft u de 10 meest recente artikelen. Ook kunt u in ons archief zoeken naar artikelen die uw interesse hebben.

Trefwoord:

Verbod opzegging bij ziekte niet absoluut (18-10-2018)
Het arbeidsrecht kent een verbod tot opzegging van de arbeidsovereenkomst bij ziekte van de werknemer. Dat verbod is niet absoluut. Het opzegverbod geldt niet bij beëindiging van de werkzaamheden
lees verder

Afschaffing dividendbelasting gaat niet door: vervangende voorstellen (18-10-2018)
Nadat Unilever liet weten het hoofdkantoor niet naar Nederland te verplaatsen heeft het kabinet aangekondigd de voorgestelde afschaffing van de dividendbelasting te heroverwegen. Zoals verwacht
lees verder

Wijziging verdeling vermogen in box 3 (18-10-2018)
Fiscale partners kunnen voor de belastingheffing hun vermogen in box 3 onderling verdelen in iedere gewenste verhouding, zolang zij gezamenlijk maar het gehele vermogen aangeven. De keuze van de
lees verder

Jachtkosten niet zakelijk (11-10-2018)
Zakelijke kosten komen ten laste van het resultaat van een onderneming. Op de ondernemer rust de bewijslast voor de zakelijkheid van kosten. Slaagt de ondernemer er niet in om aannemelijk te maken
lees verder

Behandelschema Belastingplan 2019 (11-10-2018)
Naar aanleiding van het bericht dat Unilever het hoofdkantoor niet naar Nederland verplaatst, heeft het kabinet besloten de afschaffing van de dividendbelasting te heroverwegen. Naar verwachting
lees verder

Verkoop certificaten tegen lage prijs geen schenking (11-10-2018)
Schenkbelasting wordt geheven over de waarde van alles wat door een schenking wordt verkregen van iemand die in Nederland woont. Een schenking is een handeling waardoor een ander ten koste van het
lees verder

10% korting bij lease blijft bestaan (08-10-2018)
Gaat u fosfaatrechten leasen of verleasen? Minister Schouten heeft aangegeven dat de korting bij het verleasen van fosfaatrechten blijft bestaan. Korting bij verlease Wanneer u fosfaatrechten
lees verder

Kleindochter geen pleegkind van oma (04-10-2018)
De Wet op de inkomstenbelasting kent het begrip “pleegkind”, maar omvat geen nadere omschrijving van het begrip. Daarvoor wordt aangesloten bij de Algemene Kinderbijslagwet (AKW). Volgens de AKW is
lees verder

Geen uitzondering op verhoging laag tarief btw (04-10-2018)
De staatssecretaris van Financiën is niet van plan om een uitzondering te maken op de voorgenomen verhoging van het lage btw-tarief. Dat zegt hij in antwoord op Kamervragen. Het lage tarief geldt
lees verder

Internetconsultatie vernieuwing verdragsbeleid (04-10-2018)
Het ministerie van Financiën is een internetconsultatie gestart ter voorbereiding op een vernieuwing van het verdragsbeleid. In dat kader is ook een lijst van laagbelastende landen opgesteld. De
lees verder