Nieuws

Hier treft u de 10 meest recente artikelen. Ook kunt u in ons archief zoeken naar artikelen die uw interesse hebben.

Trefwoord:

Mondelinge overeenkomst voldoende voor derogatie (12-07-2018)
Maakt u dit jaar gebruik van derogatie? Eén van de voorwaarden is dat u de percelen, die u niet in eigendom of pacht heeft, via een schriftelijke overeenkomst in beheer moet hebben. RVO heeft
lees verder

Jeugd-LIV (12-07-2018)
Werkgevers hebben over 2018 recht op het jeugd-LIV voor elke werknemer, die voldoet aan de volgende drie voorwaarden:de werknemer is verzekerd voor 1 of meer van de werknemersverzekeringen; de
lees verder

Vliegbelasting (12-07-2018)
De belastingheffing zal in de toekomst verschuiven van inkomensgerelateerd naar verbruiksgerelateerd. Met name milieuonvriendelijke producten zullen zwaarder worden belast. Onderdeel van deze
lees verder

Opbrengst verhuur tuinhuis niet belast (12-07-2018)
Voor de heffing van de inkomstenbelasting worden de voordelen uit eigen woning gesteld op een forfaitair bedrag. Wordt de eigen woning tijdelijk aan derden ter beschikking gesteld, dan moet 70% van
lees verder

Nieuwe of gebruikte auto voor de bpm? (12-07-2018)
Over de vraag wanneer sprake is van een nieuwe of gebruikte auto voor de bpm heeft de Hoge Raad al meerdere arresten gewezen. Zo staat de omstandigheid dat een auto in het buitenland is
lees verder

Subsidie welzijnsvriendelijke kalvervloeren (09-07-2018)
Bent u vleeskalverhouder en denkt u er over om welzijnsvriendelijke stalvloeren te plaatsen? U kunt hiervoor subsidie aanvragen. De subsidie ‘Welzijnsvriendelijke stalvloeren voor vleeskalveren’
lees verder

Nieuwe wetgeving positie zelfstandigen zonder personeel (05-07-2018)
De fiscale en arbeidsrechtelijke postie van een zelfstandige zonder personeel (zzp'er) blijft de overheid bezighouden. De doelstelling van de wetgever is om ondernemers de vrijheid te geven om
lees verder

Grensoverschrijdende constructies (05-07-2018)
In een poging om een betere afstemming te krijgen in de internationale belastingheffing en belastingontwijking tegen te gaan wordt een eerste maatregel genomen. Met ingang van 1 juli 2020 worden
lees verder

Evaluatie EIA (05-07-2018)
Subsidieregelingen met een wettelijke grondslag worden iedere vijf jaar geëvalueerd. Dat geldt ook voor de energie-investeringsaftrek (EIA). De evaluatie van deze regeling over de periode van 2012
lees verder

Uitbreiding geboorteverlof partner (05-07-2018)
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het wetsvoorstel Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) naar de Tweede Kamer gestuurd. Op grond van dit wetsvoorstel krijgen partners na de
lees verder