Nieuws

Hier treft u de 10 meest recente artikelen. Ook kunt u in ons archief zoeken naar artikelen die uw interesse hebben.

Trefwoord:

BEX-berekening vastleggen in administratie (12-09-2019)
Heeft u melkvee? En berekent u de stikstof- en fosfaatproductie van uw dieren met BEX? Dan bent u vanaf 2019 verplicht om de BEX-berekening tijdig in uw administratie op te nemen. Daarnaast zijn
lees verder

Subsidies vleeskalverhouderij tijdig aanvragen (12-09-2019)
Bent u vleeskalverenhouder? En wilt u gebruikmaken van de subsidie voor investeren in welzijnsvriendelijke stalvloeren en/of voor investeren in emissiearme stalsystemen? Dan kunt u deze subsidies
lees verder

Belastingplan 2020 op hoofdlijnen (19-09-2019)
Het pakket Belastingplan 2020 bestaat uit zes wetsvoorstellen. Het betreft:het wetsvoorstel Belastingplan 2020; het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2020; het wetsvoorstel Wet fiscale
lees verder

Maatregelen vennootschapsbelasting (19-09-2019)
TarievenHet hoge tarief van de vennootschapsbelasting voor winsten boven een bedrag van € 200.000 wordt in 2020 niet verlaagd en blijft 25%. Met ingang van 2021 gaat het hoge tarief omlaag
lees verder

Maatregelen inkomstenbelasting (19-09-2019)
TarievenDe al geplande invoering van het tweeschijvenstelsel wordt versneld doorgevoerd, namelijk per 1 januari 2020 in plaats van per 1 januari 2021. Het laagste tarief bedraagt in 2020 37,35%
lees verder

Maatregelen loonbelasting (19-09-2019)
Aanpassingen werkkostenregelingDe werkkostenregeling (WKR) regelt de behandeling in de loonbelasting van vergoedingen en verstrekkingen die een werkgever aan werknemers verstrekt. Het
lees verder

Maatregelen omzetbelasting (19-09-2019)
Laag tariefVoor de levering of het uitlenen van fysieke boeken, dag- en weekbladen en andere periodieke uitgaven geldt het verlaagde btw-tarief. Met ingang van 1 januari 2020 geldt het verlaagde
lees verder

Bronbelasting op royalty en dividend (19-09-2019)
Om te voorkomen dat Nederland nog langer wordt gebruikt voor belastingontwijking stelt het kabinet de invoering per 2021 voor van een conditionele bronbelasting op rente- en royaltybetalingen. Deze
lees verder

Wijzigingen belastingen van rechtsverkeer (19-09-2019)
OverdrachtsbelastingHet tarief van de overdrachtsbelasting voor niet-woningen gaat omhoog van 6 naar 7%. Niet-woningen zijn bijvoorbeeld bedrijfsgebouwen, bedrijfsruimten en
lees verder

Wijzigingen formeel belastingrecht (19-09-2019)
Keuzeregeling elektronisch berichtenverkeerEr wordt een keuzeregeling ingevoerd waardoor de burger kan kiezen of hij berichten van de Belastingdienst elektronisch of per post toegezonden wil
lees verder