Nieuws

Openstelling Gecombineerde Opgave 2018 (09-03-2018)
Bron: | | | 09-03-2018

Ook dit jaar kunt u de Gecombineerde Opgave indienen van 1 maart t/m 15 mei 2018. Elk jaar weer zijn er zaken die uw aandacht verdienen. Zo ook dit jaar.

 

Aandacht

De volgende zaken verdienen mogelijk uw aandacht:

  • Meld percelen af die u dit jaar niet meer in gebruik hebt. U voorkomt hiermee een dubbelclaim.

  • Zorg dat uw bedrijf, uiterlijk op 15 mei, correct geregistreerd staat bij de KvK én RVO. Zorg ook voor een juiste registratie van de SBI-codes bij KvK.

  • Is landbouw een nevenactiviteit en moet u daardoor aantonen dat uw bedrijf ‘actief landbouwer’ is? Zorg dan dat de accountantsverklaring uiterlijk 15 mei binnen is bij RVO.

  • Meld nog over te dragen betalingsrechten uiterlijk 15 mei bij RVO.

  • De regels voor uitbetaling van de toeslag Jonge landbouwers zijn aangepast. Overleg of dit ook voor u van toepassing is.

  • Voor bepaalde subsidiabele natuurterreinen kunt u extra betalingsrechten aanvragen uit de Nationale reserve. Dit kan alleen in 2018.

 

 

!

Dat er elk jaar nieuwe mogelijkheden bijkomen is soms prettig, maar kan ook lastig zijn. Je wilt namelijk geen kansen laten liggen en ook geen risico’s lopen.

Bij twijfel? Raadpleeg ons voor meer informatie!

 

terug