Nieuws

Mondelinge overeenkomst voldoende voor derogatie (12-07-2018)
Bron: | | | 12-07-2018

Maakt u dit jaar gebruik van derogatie? Eén van de voorwaarden is dat u de percelen, die u niet in eigendom of pacht heeft, via een schriftelijke overeenkomst in beheer moet hebben. RVO heeft echter aangegeven, dat het opgeven van het perceel bij de Gecombineerde opgave voldoende is.

Uitleg soms anders

Door de uitleg van RVO hoeft u dus geen aparte schriftelijke overeenkomst af te sluiten. Een mondelinge overeenkomst in combinatie met de Gecombineerde opgave is voor derogatie voldoende. Bij een controle wordt soms weleens anders gesuggereerd. U kunt echter verwijzen naar uw Gecombineerde opgave. 

Advies: wel schriftelijk doen!

Zoals altijd blijft echter het advies om grond schriftelijk in gebruik te nemen. Op zijn minst een gebruikersverklaring, maar nog beter, en formeel het enige juiste, een pachtovereenkomst. Hiermee zijn uw rechten en de rechten van de eigenaar van de grond veel beter geborgd. 

 

!

Voor derogatie is een mondelinge overeenkomst voldoende. Het advies blijft echter om het gebruik van grond schriftelijk vast te leggen.

 

terug