Nieuws

Hoofdteelt wintergraan na snijmais melden middels formulier (17-09-2019)
Bron: | | | 17-09-2019

Na de teelt van snijmais op zand- en lössgrond kan als verplicht vanggewas een wintergraan worden ingezaaid dat het volgende jaar als hoofdteelt wordt geteeld. Deze keuze moet uiterlijk 1 oktober bij RVO worden gemeld. RVO heeft hiervoor onlangs een formulier beschikbaar gesteld.

Opgeven vanggewas na snijmais
RVO heeft eerder aangegeven dat aan de meldplicht wordt voldaan als, voor 1 oktober, het vanggewas (wintergraan), middels de Gecombineerde opgave (GO) wordt doorgegeven. Zie o.a. ons bericht Hoofdteelt wintergraan na snijmais: niet direct aansluitend en niet als GPS.

Doorgeven met apart formulier
Sinds kort geeft RVO op haar site aan dat de melding, uiterlijk 1 oktober, met een apart digitaal formulier doorgegeven moet worden. Zie voor het formulier ‘Hoofdteelt na snijmais’ de site van RVO. Bij de melding moeten de perceelnummers van de betreffende percelen worden opgegeven. Daarnaast moet verklaard worden, dat uiterlijk 31 oktober op deze percelen een vanggewas (wintergraan) wordt ingezaaid welke volgend jaar als hoofdteelt wordt geteeld.

Opgave in GO gewenst
Naast het indienen van het formulier moet volgens RVO het gekozen vanggewas ook worden doorgegeven. Dit is niet mogelijk via het formulier. RVO geeft aan dat dit via de GO moet. In hoeverre het opgeven van het gekozen vanggewas verplicht is vanuit de wetgeving is niet geheel duidelijk. Echter is ons advies om naast het indienen van het formulier ook het gekozen vanggewas via de GO te melden.

...

terug