Nieuws

Graasdierpremie 2020: fouten I&R voor 1 januari oplossen (09-12-2019)
Bron: | | | 09-12-2019

Schapen en runderen kunnen alleen voor graasdierpremie in aanmerking komen als de dieren correct zijn geregistreerd in het I&R-systeem. RVO heeft onlangs aangegeven, dat vanaf het aanvraagjaar 2020 de dieren vóór 1 januari van het jaar van aanvraag correct moeten zijn geregistreerd.

 

Correcte I&R

Voorheen moesten dieren, waarvoor graasdierpremie werd aangevraagd, uiterlijk 15 mei van het betreffende jaar correct in het I&R-systeem zijn geregistreerd. RVO heeft mondeling aangegeven, dat vanaf 2020 dit vóór 1 januari van het aanvraagjaar het geval moet zijn. De wetgeving wordt op dit punt gewijzigd.

 

Aanvraagjaar 2020

Voor de aanvraag van graasdierenpremie in 2020 betekent dit, dat de betreffende dieren uiterlijk 31 december 2019 correct in het I&R-systeem moeten staan.

 

Gevlagde dieren

De veehouder kan in ‘Mijn.dossier’ op mijn.rvo.nl de I&R-registratie inzien. Middels de menukeuze ‘Raadplegen’ kan worden opgevraagd welke dieren fout zijn geregistreerd in het I&R-systeem, deze dieren zijn ‘gevlagd’. Vervolgens kan op basis van de ‘Gegevens per dier’ worden bepaald bij welke houder en wanneer de fout in de I&R-registratie is ontstaan.

 

Fout herstellen

In zijn algemeenheid is het wenselijk dat een foutieve I&R-registratie van dieren wordt opgelost, eventueel in overleg met de vorige houder. Echter, indien een bedrijf voor een dier graasdierpremie wil ontvangen, is het nu verplicht om de fout op te lossen vóór 1 januari van het aanvraagjaar. Dit kan alleen in ‘Mijn.dossier’.

 

Foutieve registratie, geen graasdierpremie aanvragen

Een bedrijf riskeert een korting als voor dieren, met fouten in de I&R-registratie, toch graasdierpremie wordt aangevraagd. Een korting wordt opgelegd, indien er meer dan drie dieren met fouten aanwezig zijn. Zie voor de exacte bepaling van de korting de site van RVO (onderdeel ‘Sanctie’). Indien vóór 1 januari een foutieve I&R-registratie niet is gecorrigeerd, dan is het advies om voor het betreffende dier geen graasdierpremie aan te vragen.

...

terug