Nieuws

Onbenutte betalingsrechten vervallen sneller (13-02-2020)
Bron: | | | 13-02-2020

Heeft u meer betalingsrechten dan subsidiabele grond? Vanaf 2020 raakt u betalingsrechten kwijt indien u in twee opeenvolgende jaren niet alle betalingsrechten heeft benut.

Onbenutte betalingsrechten
Het aantal betalingsrechten dat u twee jaar achter elkaar niet benut vervalt vanaf 2020. Het gaat hierbij niet meer om specifieke rechten maar om het aantal betalingsrechten dat u niet (heeft) benut. Indien u in 2019 een aantal betalingsrechten niet heeft benut, kunnen deze in 2020 al vervallen als u dit jaar weer meer betalingsrechten heeft dan subsidiabele grond.

Rouleren niet meer mogelijk
Voorheen kon u, bij structureel meer grond dan betalingsrechten, specifieke betalingsrechten rouleren. Dat is nu niet meer mogelijk. 

Manier van beoordelen
Alle betalingsrechten die in het betreffende jaar op 15 mei bij u op naam staan worden meegenomen in de beoordeling. Dit is inclusief uw gehuurde rechten. Daarnaast gaat RVO uit van het aantal goedgekeurde hectares subsidiabele grond. Als blijkt dat u twee jaar op rij betalingsrechten niet benut heeft, vervallen eerst uw eigen (niet verhuurde) betalingsrechten. Daarna vervallen de eventueel door u gehuurde rechten.  

Voorkom dat uw betalingsrechten vervallen. Heeft u in 2019 een aantal betalingsrechten niet benut? Benut deze dan in 2020 of verhuur of verkoop ze op uiterlijk 15 mei 2020.

 

 

Manier van beoordelen
Alle betalingsrechten die in het betreffende jaar op 15 mei bij u op naam staan worden meegenomen in de beoordeling. Dit is inclusief uw gehuurde rechten. Daarnaast gaat RVO uit van het aantal goedgekeurde hectares subsidiabele grond. Als blijkt dat u twee jaar op rij betalingsrechten niet benut heeft, vervallen eerst uw eigen (niet verhuurde) betalingsrechten. Daarna vervallen de eventueel door u gehuurde rechten.

...

terug