Nieuws

Registratie bij inscharen paarden (03-05-2021)
Bron: | | Component Agro | 03-05-2021

In I&R-paarden moet een paard gekoppeld zijn aan de verblijfplaats (UBN). Wijzigingen in de verblijfplaats moeten worden geregistreerd. Wat moet u registreren als u een paard van derden tijdelijk inschaart?

Melden bij RVO

Vanaf 21 april 2021 moeten alle ‘paarden’ (paarden, pony’s, ezels, muildieren en zebra’s) in I&R-paarden gekoppeld zijn aan de verblijfplaats (UBN). Het voor de eerste keer aanmelden en het doorgeven van aan- of afmeldingen kan via mijn.rvo.nl.

Inscharen paarden

Schaart u paarden in van derden? Dan moet u deze ook registreren op uw UBN. Afhankelijk van de tijdsduur van inscharen mag u de registratie in eigen administratie opnemen, of moet u dit melden in I&R-paarden.

Eigen administratie

Verblijft een paard korter dan 30 dagen op de grond die u in gebruik heeft of in uw stal? Dan moet u in uw eigen administratie (bedrijfsregister) opnemen op welke datum het dier is aangevoerd en van welke locatie (UBN) het dier afkomstig is. Ook moet u hierbij de identificatiecode van het paard (UELN-levensnummer of chipnummer) vastleggen. Voert u het dier later weer af, dan moet u de afvoerdatum en locatie van bestemming in uw administratie opnemen.

I&R-paarden

Verblijft een paard 30 dagen of langer op uw grond of in uw stal? Dan moet u het paard aanmelden middels I&R-paarden. Voor het aanmelden van paarden heeft u een UBN nodig. Heeft u al een UBN? Dan moet u mogelijk nog de diersoort ‘paardachtigen’ toevoegen.

...

terug