Nieuws

Controle 'GLB' met wekelijkse satellietbeelden (04-09-2023)
Bron: | | Component Agro | 04-09-2023

RVO controleert met wekelijkse satellietbeelden of uw percelen voldoen aan de definitie van subsidiabel areaal. Is dit bij een perceel niet het geval en heeft u hierop wel GLB-subsidie aangevraagd? Dan ontvangt u een bericht van RVO. U kunt dan aanvullend bewijs indienen of het perceel intrekken.

Subsidiabel areaal en controle met AMS

Op subsidiabel areaal moet u landbouwactiviteiten uitvoeren. Hiervoor moet u op bouwland een subsidiabel gewas telen. Grasland moet u tenminste eenmaal per jaar beweiden of maaien (voor 1 oktober). RVO controleert met

 ‘Areaal Monitoring Systeem’ (AMS) of percelen aan deze voorwaarden voldoen.

Bericht als een perceel (nog) niet voldoet

Signaleert RVO geen landbouwactiviteiten op een perceel? Dan ontvangt u een bericht. De vervolgstappen zijn verschillend voor bouwland en grasland.

Bouwland

Ontvangt u een bericht dat op een perceel geen subsidiabel gewas is geconstateerd? Dan moet u binnen twee weken reageren door:

  • Aan te tonen dat wel een subsidiabel gewas is geteeld of,
  • De GO aan te passen en/of het perceel in te trekken.

Grasland

RVO is vanaf 16 augustus begonnen met het versturen van berichten als een perceel grasland niet is gemaaid of beweid. Heeft u een bericht ontvangen? Dan kunt u het perceel alsnog maaien of beweiden.

Heeft u het perceel op 17 september nog steeds niet gemaaid of beweid, dan kan RVO een tweede bericht sturen. U moet dan aantonen dat het perceel wel is/wordt beweid of uiterlijk 1 oktober is gemaaid. Of u moet binnen twee weken het perceel intrekken.

...

terug