Nieuws

Verplicht vanggewas na mais op klei en veen derogatiebedrijf in NV-gebied (19-09-2023)
Bron: | | Component Agro | 19-09-2023

Past u derogatie toe en teelt u mais op klei- en veengrond? Zijn deze percelen gelegen in de waterschappen ‘Hollands Noorderkwartier’, ‘Delfland’ en/of ‘Brabantse Delta’? Dan moet vanaf dit jaar na de mais verplicht een vanggewas telen. Het soort vanggewas en het teeltduur zijn afhankelijk of u het vanggewas direct aansluitend teelt of niet.

Vanggewas na mais NV-gebied

Op zand- en lössgrond zijn alle bedrijven verplicht om een vanggewas na mais te telen. Deze verplichting geldt vanaf dit jaar ook op derogatiebedrijven met maispercelen op klei- en/of veengrond mais in de hierboven genoemde waterschapsgebieden (NV-gebieden). Voor de klei- en veengronden geldt, in tegenstelling tot de zand- en lössgronden, geen uiterste inzaaidatum.

Direct aansluitend inzaaien

Zaait u het vanggewas direct aansluitend in? Dan mag u het vanggewas vanaf 1 februari vernietigen. U moet één van de volgende gewassen inzaaien: gras, winterrogge, -tarwe, -gerst, bladkool, bladrammenas, triticale of Japanse haver. U mag ook een mengsel met minimaal 2/3 van de bovenstaande gewassen telen.

Niet direct aansluitend inzaaien

Zaait u het vanggewas niet direct aansluitend in? Dan moet u het vanggewas volgend jaar laten staan als hoofdteelt. In deze situatie moet u kiezen voor een: winterrogge, -tarwe, -gerst, spelt of triticale. Ook dit mag een mengsel met minimaal 2/3 van de bovenstaande granen zijn.

Direct aansluitend, inzaai binnen paar dagen

‘Direct aansluitend’ is volgens RVO wanneer er ‘geen of nauwelijks sprake is van een gewasloze periode’. Deze periode zal volgens ons hoogstens een paar dagen zijn.

...

terug