Nieuws

GLB-conditionaliteit 2024: voldoen aan 'gewasrotatie' GLMC 7 (16-11-2023)
Bron: | | Component Agro | 16-11-2023

Vanaf 2024 vervalt de algemene vrijstelling voor GLMC 7 ‘Gewasrotatie’. Er geldt nog wel een vrijstelling als u bijvoorbeeld meer dan 75% grasland heeft. GLMC 7 is één van de eisen vanuit de conditionaliteit. Hieraan moet u voldoen als u basispremie, eco-premie en/of ANLb-subsidie wilt ontvangen.

Voorwaarden GLMC 7 Gewasrotatie op bouwland

Als u niet bent vrijgesteld, dan moet u vanaf 2024 aan de onderstaande voorwaarden voldoen. U moet:

  • Op minimaal 1/3 van uw bouwland jaarlijks een ander gewas (andere gewascode) telen dan in het voorgaande jaar. Hiervoor wordt al in 2024 teruggekeken naar 2023.
  • Op ieder perceel één keer in de vier jaar een ander gewas telen als hoofdteelt.

Op zand- en lössgrond: ook telen rustgewas

Op zand- en lössgrond geldt ook de voorwaarde dat u in de periode van 2023 t/m 2026 tenminste één jaar een rustgewas moet telen (1:4-teelt). Deze voorwaarde is tevens een verplichting vanuit de mestwetgeving.

Invulling ‘1/3e-eis’ met volgteelt

U kunt de ‘1/3e-eis’ook invullen door na de hoofdeelt een volgteelt in te zaaien.

Voorwaarden volgteelt

De volgteelt teelt u aansluitend aan de hoofdteelt. Het gewas moet u laten staan tot de start van de hoofdteelt van het opvolgende jaar.

Geen ‘1/3e-eis’ voor bepaalde gewassen

De ‘1/3e-eis’ geldt niet voor percelen met meerjarige gewassen, natte teelt, gras en kruidachtige voedergewassen. Ook op braakliggende percelen hoeft u niet aan deze voorwaarde te voldoen.

...

terug