Nieuws

GLB-premies 2023, inschatting 2024 (21-03-2024)
Bron: | | Component Agro | 21-03-2024

Binnen het GLB is de basispremie en de eco-premie voor 2023 vastgesteld. Dit geldt ook voor de ‘Toeslag jonge landbouwers’. Daarnaast is een inschatting gegeven voor de basis- en eco-premie 2024.

Basispremie 2023

U ontvangt voor de eerste 40 hectare een basispremie van € 267,81 per ha. Voor de hectares boven de 40 hectare ontvangt u € 213,28.

Eco-premies 2023

De eco-premies zijn, na veel discussie en overleg, toch gelijk aan de eerder voorgestelde bedragen:

  • Klasse ‘Brons’:       €   60/ha.
  • Klasse ‘Zilver’:        € 100/ha.
  • Klasse ‘Goud’:        € 200/ha.

Toeslag jonge landbouwer 2023

Komt u in 2023 in aanmerking voor de ‘Toeslag Jonge landbouwers’? Dan ontvangt u een bedrag van € 2.800.

Voorlopige tarieven 2024

Voor het jaar 2024 zijn in een Kamerbrief de voorlopige tarieven voor de basispremie en eco-premie  vermeld.

Basispremie 2024

Voor 2024 ontvangt u een minimale basispremie van € 171 per ha voor de hectares boven de 40 ha. De toeslag voor de eerste 40 ha is niet bekend gemaakt. Naar verwachting zal deze rond € 45 per ha bedragen. Hiermee wordt het bedrag voor de eerste 40 hectare circa € 216 per ha. Deze bedragen kunnen hoger worden als in 2024 minder eco-premie wordt aangevraagd dan in 2023.

Eco-premie 2024

U kunt, naar verwachting, in 2024 dezelfde bedragen aan eco-premie ontvangen als in 2023. Alleen als in 2024 duidelijk meer aanvragen voor de eco-premie gedaan worden dan in 2023, dan kunt u een korting verwachten op deze bedragen.

 

...

terug