Nieuws

GO: belang is groot, invullen kost minder tijd (21-03-2024)
Bron: | | Component Agro | 21-03-2024

U kunt t/m 15 mei uw Gecombineerde opgave indienen. Een juiste en tijdige indiening is van belang omdat u uw GLB-subsidies hiermee aanmeldt. Het aantal vragen is veel minder dan vorig jaar.

Aanmelden subsidies

Met de Gecombineerde opgave (GO) meldt u de GLB-subsidies aan die u later in dit jaar definitief aanvraagt. U kunt uw bedrijf, indien van toepassing, aanmelden voor de volgende subsidies:

  • Basispremie.
  • Eco-premie.
  • Toeslag Jonge landbouwer.
  • Behoud van zeldzame landbouwhuisdieren.
  • Brede weersverzekering.
  • Diergezondheidsfonds.

Om deze subsidies te kunnen ontvangen moet u o.a. voldoen aan de definitie van ‘actief landbouwer’.

Belang groot

Het belang van een tijdige aanmelding is groot. Als u uw GLB-subsidies niet uiterlijk 15 mei aanmeldt, kunt u in het najaar geen definitieve aanvraag indienen.

Vragen in GO

In de GO worden dit jaar geen vragen gesteld voor de ‘Europese landbouwtelling’. Daarnaast zijn enkele ‘nationale vragen’ vervallen. Dit betekent dat o.a. onderstaande vragen nu niet voorkomen in de GO:

  • Uitrijden en opslag dierlijke mest.
  • Beregening.
  • Opslagruimte landbouwproducten.
  • Bodembewerking en -bedekking bouwland.

Hierdoor vergt het invullen van de GO minder tijd dan in 2023. Echter het intekenen van de percelen incl. de gewijzigde bufferstroken vraagt nog wel de nodige tijd.

...

terug