Nieuws

Aanvraag subsidie 'behoud grasland' vanaf 15 juli (06-06-2024)
Bron: | | Component Agro | 06-06-2024

Heeft u derogatie? Dan kunt u de subsidie ‘Behoud graslandareaal’ aanvragen. Mogelijk komt u ook zonder derogatie in aanmerking. De aanvraagperiode is onlangs verplaatst naar 15 juli t/m 26 augustus.

Uitstel vanwege onduidelijkheid hoogte subsidiebedrag

De minister heeft eerder voorgesteld om het subsidiebedrag per ha te verhogen van € 20 naar € 50. De verwachting is dat deze verhoging doorgaat, echter dit is nog niet definitief.

Verschuiving en verlenging openstelling

Vanwege bovengenoemde onduidelijkheid is de openstellingsperiode verschoven naar 15 juli t/m 26 augustus (was 1 t/m 30 juni). De verwachting is dat het subsidiebedrag bekend is zodra u de subsidie kunt aanvragen.

Doelgroep subsidie

De subsidie is bedoeld voor derogatiebedrijven die in het verleden ook derogatie hebben gehad. Daarnaast kunt u  de subsidie aanvragen als u eerder derogatie hebt gehad. Maar u kunt nu geen derogatie meer aanvragen omdat al uw percelen in een gebied liggen waarvoor geen derogatienorm meer geldt. Het betreft bepaalde grondwaterbeschermingsgebieden, Natura 2000-gebieden en derogatievrije zones rondom Natura 2000-gebieden.

 

...

terug