Tips

1. Het boekhoudpakket
Je kunt natuurlijk proberen je boekhouding bij te houden in Excel. Maar uiteindelijk heeft een boekhoudpakket belangrijke voordelen. Waarop moet je letten bij aanschaf? Het pakket moet ten eerste makkelijk in gebruik zijn en het is handig dat je werkt in hetzelfde programma als waar wij ook mee werken. Alles wat je zelf hebt ingevoerd, hoeven wij dan niet meer te doen.

2. De factuur
Het is verleidelijk om het factuurnummer van allerlei codes te voorzien. Niet doen. Als de facturen eenmaal tussen de bankafschriften verdwijnen, is de chronologie verdwenen. Wat eerst logisch leek, wordt opeens een puzzelspeurtocht. De wetgever heeft een aantal verplichtingen gesteld voer de gegevens die een factuur moet bevatten: de vermelding van de volledige naam en adresgegevens van je bedrijf en van de opdrachtgever/afnemer; het factuurnummer en de factuurdatum; het btw-identificatienummer; de goederen en diensten waarop de factuur betrekking heeft.

3. DBA
Op 1 mei 2016 is de Wet deregulering arbeidsrelaties (wet DBA) in werking getreden ter vervanging van de Verklaring arbeidsrelaties (VAR). Je moet nu een modelovereenkomst tussen opdrachtgever en de ZZP-er/opdrachtnemer hebben. In de (door de Belastingdienst goedgekeurde) modelovereenkomsten maken opdrachtnemer en opdrachtgever samen afspraken over de uit te voeren opdracht en samenwerking.

De feitelijke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd conform is overeengekomen in de modelovereenkomst. Als blijkt, dat dit niet het geval is en de Belastingdienst toont aan dat er sprake is van een echte of fictieve dienstbetrekking, moet de opdrachtgever alsnog loonheffing inhouden en premies werknemersverzekeringen en bijdrage zorgverzekeringswet betalen.

4. Inkomstenbelasting

Het is belangrijk om de winsten in de gaten te houden en te kijken naar je afschrijvingen. In de eerste drie jaar als zzp’er heb je naast de startersaftrek recht op willekeurige afschrijving. De eerste drie jaar kun je, als je het handig aanpakt, dankzij de speciale faciliteiten voor starters zo goed als geen belasting te betalen. Maar dat komt daarna als een boemerang terug als je geen rekening houdt met de belasting die je aan het eind van het vierde jaar wel verschuldigd bent. Het is belangrijk om je inkomsten door het jaar heen goed in de gaten te houden. Hoe meer je verdient, des te meer belasting je betaalt.

5. Omzetbelasting
De BTW en aangifte Omzetbelasting is een van de lastigste verplichtingen van de starter. Want welk tarief moet je in rekening brengen? Hoe zit het met de vooraftrek? En wat zijn de consequenties als een opdrachtgever meldt dat de dienst is vrijgesteld van BTW? Het zijn drie vragen waar de oren van de gemiddelde zzp’er van gaan suizen. Het is verstandig om dit uit te besteden. De omzetbelasting is ingewikkeld en een fout is snel gemaakt.

6. Leveringsvoorwaarden

Bij het afsluiten van een overeenkomst is het slim om leveringsvoorwaarden te hanteren. Het doel is om de aansprakelijkheidsrisico’s in te perken. Het is belangrijk om te bedenken dat de contractregels alleen tussen contractpartijen gelden. Een zogenoemde vrijwaringsbepaling in de algemene voorwaarden voorkomt dat je aansprakelijk bent als je tijdens het vervullen van je opdracht schade veroorzaakt bij derde. Bij elke overeenkomst ben je verplicht de algemene voorwaarden opnieuw toepasselijk te verklaren. Bovendien moet je klant of opdrachtgever kennis kunnen nemen van de bepalingen. Dit moet voor of tijdens het afsluiten van de overeenkomst gebeuren. Je kunt ze meesturen met de offerte (als bijlage) of expliciet verwijzen naar je website.

7. Aansprakelijkheid

Waar gehakt wordt, vallen spaanders. Vaak eist een opdrachtgever dat je bent verzekerd. Terecht natuurlijk. Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering ben je als ondernemer verzekerd tegen vermogensschade ten gevolge van fouten, die worden gemaakt tijdens de beroepsuitoefening. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt bijvoorbeeld zaak- en letselschade van derden. De premie voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afhankelijk van bijvoorbeeld het beroep, de aard van de activiteiten en de omzet. Het bedrag valt in de regel wel mee. Voor sommige beroepen, zoals makelaar en architecten, geldt een verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

8. Businessplan

Maak een businessplan. Je begint met het opstellen van een marketingplan. Daarin beschrijf je jouw activiteiten en de markt waarin je die activiteiten uitvoert. Dat je de omzet-, kosten- en winstcijfers overzichtelijk op een rijtje hebt spreekt voor zich. Verder is bijvoorbeeld jouw afhankelijkheid erg belangrijk: werk je voornamelijk voor een opdrachtgever of heb je veel kleine opdrachtgevers? En de stabiliteit van je opdrachtenportefeuille. Regelmatig terugkerende opdrachtgevers geven een sterker beeld voor de toekomst van enkel eenmalige klussen. En hoe zit het met de concurrentie? Moet je bikkelen voor iedere opdracht of heb je zo’n specifieke business dat de klanten vanzelf naar je toekomen. Wat zijn de plannen voor de toekomst? Beschrijf een positieve, maar ook minder positief scenario hoe de toekomst er uit ziet. Indien je geld wilt lenen. Beschrijf dan duidelijk waarvoor en in welke vorm. Hoe snel denk je bijvoorbeeld de lening terug te kunnen betalen?

Thanks!

Op zoek naar een nieuwe uitdaging?

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar nieuwe medewerkers.

Bekijk hier alle vacatures.